Zieken

Patroonheiligen voor zieken:

Kijk voor andere patroonheiligen op de volgende links: Pestheiligen, Veertien Noodhelpers en Heiligen bij Epidemieën (speciaal ihkv Corona).

Naast deze Pestheiligen kunnen ook altijd Maria, Moeder van God en Heilige Jozef worden aangeroepen bij allerhande vormen van nood.

Bij de afbeelding (van links naar rechts):

Overige heiligen die aan te roepen zijn bij ziekte en lijden: