Pestheiligen

Er zijn meerdere heiligen die zijn overleden aan de pest, genezen zijn van de pest, die pestslachtoffers hebben genezen of pestepidemieën hebben afgewend. Vaak worden ook de veertien Noodhelpers genoemd. De hier genoemde zes Pestheiligen zijn specifiek aan te roepen bij de pest of andere epidemieën, zoals het Coronavirus. Zie voor een uitgebreidere lijst van heiligen die aan te roepen zijn het overzicht Epidemieën (speciaal ihkv Coronavirus) en Noodhelpers en voor Zieken.

Naast deze Pestheiligen kunnen ook altijd Maria, Moeder van God en Heilige Jozef worden aangeroepen bij allerhande vormen van nood.

Pestheiligen alfabetisch:

H. Antonius Abt: 17 januari

H. Carolus Borromeus: 04 november

HH. Cosmas en Damianus: 26 september

H. Rochus: 16 augustus

H. Rosalia: 04 september

H. Sebastiaan: 20 januari

 

Bronnen en meer informatie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pestheilige

https://www.heiligen.net/patronaten_zoek.php?TW=pest

https://www.dbnl.org/tekst/goos020vana03_01/goos020vana03_01_0138.php

http://catholicsaints.info/patrons-against-plague/