Kerkleraren

Kerkvaders zijn de vroegste theologen uit de ongedeelde, ‘antieke’ kerk uit de periode tot het einde van het Concilie van Chalcedon (451). Zij hebben vooral duiding gegeven aan de geloofswaarheden.

Kerkleraren, Doctors Ecclesiae Universalis, dragen bij aan onze kennis over God op hun eigen, bijzondere manier. Niet alle kerkleraren zijn doctors in de filosofie of theologie; er zijn ook dichters bij, leken en kloosterlingen. Zij leren ons dat we God op vele manieren kunnen leren kennen en zijn van belang voor de gehele kerk (universeel). Kerkleraren moeten voldoen aan de volgende kenmerken, zoals opgesteld door paus Benedictus XIV in 1741:

  • Doctrina orthodoxa: Een kerkleraar moet recht in de leer zijn, dus verbonden met het leergezag van de Kerk.
  • Sanctitas vitae: Een kerkleraar moet officieel heilig verklaard zijn door de Kerk.
  • Doctrina eminens: De theologie van een kerkleraar moet uitmuntend zijn, ofwel hun mystiek getuigenis of hun spiritueel leiderschap.
  • Expressa ecclesiae declaratio: De paus of de pauselijke Congregatie voor de Heiligverklaringen moet een heilige expliciet tot Kerkleraar hebben uitgeroepen.

 

Westerse Kerkvaders en kerkleraren:

Oosterse Kerkvaders en kerkleraren:

Overige kerkleraren:

 

Bronnen en meer informatie:

Over het Concilie van Chalcedon

Dossiers op RKdocumenten

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/k/kerkvaders

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/k/kerkleraar

http://www.venstersopkatholiekgeloven.nl/hoofdartikelen/pater-familias/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkvader

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkleraar

Playlist op YouTube met audiobooks: Doctors of the Church

Playlist op YouTube met catecheses: Doctors of the Church