Apostelen

De (twaalf) apostelen

Maria Magdalena is sinds 2016 toegevoegd aan de lijst van apostelen en door paus Franciscus verheven tot Apostel der Apostelen, omdat zij de eerste getuige was van Jezus’ verrijzenis en die verkondigde aan de andere apostelen – feest 22 juli.

Paulus wordt apostel genoemd wegens zijn enorme bekeringsijver, reislust en liefde voor Christus, maar heeft Jezus niet persoonlijk gekend. Hij wordt vereerd op 29 juni, samen met Petrus.

De twaalf Apostelen in alfabetische volgorde:

 

 

Bronnen en meer informatie:

https://www.heiligen.net/meer_apostel.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Apostel

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/apostelen

https://mainzerbeobachter.com/2014/09/02/twaalf-apostelen/

https://kunstvensters.com/2018/03/29/wie-waren-de-apostelen-van-jezus/

https://www.vlaamsebijbelstichting.be/?p=2824

https://www.historischnieuwsblad.nl/de-twaalf-apostelen-hebben-ze-eigenlijk-wel-bestaan/

https://historianet.nl/maatschappij/godsdienstgeschiedenis/apostelen-gaven-jezus-eeuwig-leven