Curriculum Vitae

Personalia

Grietje Anna Nelleke Elizabeth (roepnaam: Rietie) Kenter
info@kenteringen.nl
geboren 22 september 1968 te Stitswerd


Werkervaring

2021-heden Vrouwen voor Vrede Enschede
Plaats: Enschede
Functie: Algemeen lid

 • Ik zorg voor meer naamsbekendheid van onze vrouwengroep via social media (Facebook), waarin ik vrede en gerelateerde activiteiten promoot.
 • Ik onderhoud contacten met bv SIVE, waarbij ik ook diensten als informatiemiddagen aanbied ihkv Internationale Vrouwendag.

2016-heden Kenteringen
Plaats: Enschede en op locatie
Functie: spreker bij lezingen, spreekbeurten, gastcolleges

 • Ik geef lezingen, spreekbeurten en gastcolleges over heiligen volgens de rooms-katholieke traditie en daaraan verwante onderwerpen voor parochies, geloofsgemeenschappen, pastoresteams, studentenpastoraten, docenten basisscholen en voortgezet onderwijs, bibliotheken en andere verenigingen of bedrijven die vernoemd zijn naar een bepaalde heilige of een band hebben met gerelateerde onderwerpen zoals: (kerk-) geschiedenis, zorg, armoedebestrijding en naastenliefde, mensenrechten, onderwijs, vrede, milieubescherming en mystiek.
 • Onderhoud eigen website www.kenteringen.nl in WordPress en dagelijkse updates op sociale media (Facebook, Instagram, Twitter, Mastodon, Pinterest en LinkedIn).

2016-2018 I & O Research
Plaats: Enschede
Functie: Telefonisch interviewer

 • Het telefonisch motiveren van mensen om mee te doen met grootschalige onderzoeken; het afnemen van telefonische enquêtes mbt veiligheid en leefbaarheid en het meewerken aan werkgelegenheidsonderzoeken iov provincies (ook in opdracht van CBS, GGD’s, gemeentes of andere instellingen met een niet-commercieel doel) en het meewerken aan het verwerken van de enquêtes.

2002-heden Katholieke parochie Maria Vlucht en Jacobusparochie
Plaats: Glanerbrug en Enschede
Functie: Vrijwilligster

 • Vanaf 2023: Meedenken over PR en Communicatie ter bevordering van bekendheid parochie en gezamenlijke website.
 • Vanaf 2020: Voorgaan bij ouderenvieringen in De Posten en de Cromhoff.
 • Vanaf 2020: Voorlichting Eerste H. Communie op RK-basisscholen Glanerbrug.
 • Vanaf 2016: Website content maintenance: Actualiseren en bijhouden van website www.mariavlucht.nl, Facebook– en Instagrampagina van de parochie en plaatselijke kerk en maintenance kerkelijke app MijnRKK-app.
 • Vanaf 2016: Lekenvoorganger met eigen overwegingen in Woord- en Communievieringen bij afwezigheid van een priester of pastoraal werk(st)er en andersoortige vieringen in Glanerbrug, Losser en Enschede.
 • Vanaf 2016: Lector bij vieringen.
 • Vanaf 2015: Contactpersoon en actief lid werkgroep oecumene met Protestantse Gemeente en Syrisch-Orthodoxe klooster in Glanebrug-Glane en Losser. Diverse werkzaamheden, waaronder rondleidingen verzorgen, vieringen voorbereiden, communicatie en social media naar geloofsgemeenschap, PR.
 • 2015-2020: Lid Pastoraatgroep met portefeuille Liturgie en Opbouwwerk, notulist bij diverse vergaderingen en contact met diverse werkgroepen.
 • Vanaf 2002: Medewerker Doopvoorbereiding: voorbereiden ouders op de doop van hun kind, inhoudelijk zowel als praktisch (gespreksleider).
 • 2004-2010: Redactielid parochiekrant Vierluik van de binnenstadparochies voor het gedeelte van parochie de Goede Herder; interviews met parochianen, achtergrondartikelen over religie.

2010-2011 Bonhoeffer College van der Waalslaan
Plaats: Enschede
Functie: Stagiaire docent Levensbeschouwing Middelbaar Onderwijs

 • Oktober-maart: Voorbereiden, geven en beoordelen van lessen en toetsen, zowel zelf ontwikkeld als gebruikmakend van de methode, bijwonen sectievergaderingen.
 • Met gebruik van multimedia; digiborden, PowerPointpresentaties.
 • Onderbouw middelbaar onderwijs: VMBO-t en Havo, 1e-3e klassen.

2009-2009 Lyceum De Grundel
Plaats: Hengelo
Functie: Stagiaire docent Levensbeschouwing Middelbaar Onderwijs

 • November-december: Voorbereiden, geven en beoordelen van lessen en toetsen, zowel zelf ontwikkeld als gebruikmakend van de methode, bijwonen sectievergaderingen.
 • Met gebruik van multimedia; digiborden, PowerPointpresentaties.
 • Onderbouw middelbaar onderwijs: VMBO-t en Havo, 1e-2e klassen.

2004-2010 Bruggerbosch
Plaats: Enschede
Functie: Vrijwilligster gastvrouw en aandacht bij dementerende ouderen

 • Meehelpen bewoners bij de maaltijden.
 • Ondersteuning activiteitenbegeleiding.
 • Persoonlijke aandacht bij bedlegerige bewoners.

1998-2000 Ariënszorgpalet
Plaats: Enschede
Functie: Vrijwilligster activiteitenbegeleiding bij ouderen

 • In de weekenden meehelpen van het van en naar de kamer brengen, helpen bij de maaltijden, ondersteunen van activiteiten voor ouderen.

1998-1998 Menzis, voorheen Oost-Nederland
Plaats: Enschede
Functie: Medewerker secretariaat

 • Notuleren, correspondentie, post verwerken bij de afdeling Restitutie.
 • Invalkracht bij ziekte, van februari-juni.

1995-2005 Cocounseling Nederland en Lets/Ruilkring Enschede
Plaats: Enschede
Functie: Redacteur en vormgever

 • Verenigingsbladen van beide verenigingen maandelijks verzorgd, zowel redactie als redigeren, zelf artikelen schrijven, opmaak in Word.

1989-1997 Esta Behang BV (Gamma Holding NV)
Plaats: Enschede
Functie: Medewerker Verkoop Binnendienst

 • Verwerken telefonische en schriftelijke orders, facturatie, retourzendingen, postverwerking, klachtenbehandeling, contact met grossiers en vertegenwoordigers.
 • Invalkracht voor directiesecretaresse bij diens afwezigheid.
 • Gastvrouw bij de beurs Karwei in januari.
 • Secretaris van OR.

1986-1986 Vedior Uitzendbureau
Plaats: Nijmegen
Functie: Interieurverzorgster

 • Flexibel inzetbaar op verschillende afdelingen van het Radboud Ziekenhuis, Centrale keuken en Ronald McDonaldhuis.

Opleidingen

2016-2016 Voorgaan in de liturgie
Plaats: Enschede

 • Cursus van september tot december: lekenvoorganger bij Woord- en Communievieringen: houding, spraak, teksten, presentatie (onder begeleiding van dominicaan Henk Jongerius).
 • Certificaat behaald

2007-2010 Fontys Theologie en Levensbeschouwing (HBO)
Plaats: Hengelo

 • Theologie en Levensbeschouwing, Onderwijsvariant
 • Drie jaar voltooid waarbinnen een uitgebreide stage in het middelbaar onderwijs van vijf maanden.
 • Propedeuse behaald

2002-2010 Diverse verdiepingscursussen
Plaats: Zenderen

 • Pastoraatsgroepen
 • Bibliodrama
 • Gesprekstechnieken
 • Certificaten behaald

2002-2004 Pastorale School
Plaats: Zenderen

 • Toerustingsopleiding voor vrijwilligers in de katholieke kerkgemeenschap: persoonlijke ontwikkeling, kerkgeschiedenis, groepsdynamica, gesprekstechnieken, achtergronden en actuele ontwikkelingen binnen liturgie, catechese, diaconie en opbouwwerk.
 • Certificaten behaald

2000-2002 Intuïtieve Ontwikkeling
Plaats: Hengelo

 • Bij Centrum voor Intuïtieve Ontwikkeling van Isis Zengerink.
 • Leren ontspannen, contact met innerlijk, omgaan met emoties, omgaan met jezelf en anderen.

1995-2005 Co-Counseling Nederland (CCN)
Plaats: Enschede, Donkerbroek

 • Basis- en vervolgtrainingen: omgaan met emoties, eigen verantwoordelijkheid nemen.
 • Certificaten behaald

1986-1988 TIO College (MBO)
Plaats: Hengelo

 • Uitvoerend medewerker Reisbureau
 • TIO-Diploma, MURT (Medewerker uitgaand reisverkeer en toerisme) en SEPR (Vakbekwaamheid Reisbureaubedrijf) diploma’s behaald

1986-1988 Kopse Hof Nijmegen (HBO)
Plaats: Nijmegen

 • Kreatief Educatief Werk (opgegaan in Sociaal Pedagogische Hulpverlening).
 • Twee jaar voltooid, Propedeuse behaald

1983 Typediploma
Plaats: Enschede

 • 240 aanslagen p/m, Diploma behaald

1980-1986 Scholengemeenschap Zuid (middelbare school)
Plaats: Enschede

 • VWO B: Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis, Wiskunde A, Natuurkunde, Scheikunde

Hobby’s

 • Webcontent en webwriter: Onderhouden van een eigen website in WordPress over heiligen, waarop ik iedere dag een zelfgeschreven biografie over een heilige zet met achtergrondinformatie: www.kenteringen.nl die ik ook publiceer op:
  Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en LinkedIn.
 • Lezen over heiligen, theologie, onderwijs gerelateerde onderwerpen, opvoeding, literatuur.
 • Lezingen voorbereiden en geven over heiligen. Deze geef ik op verzoek, zoals bij geloofsgemeenschappen op vrijwillige basis.