Lezingen

Soort lezingen

Ik verzorg graag een lezing over een heilige met een link naar diens patronaat (waar de heilige bescherming over kan worden gevraagd) ofwel over een onderwerp dat in relatie tot een heilige staat. Ik kan fysiek beeldmateriaal meenemen (boeken en platen, voor zover verkrijgbaar) en op verzoek een powerpointpresentatie maken waarbij u de informatie bij het beeld verteld krijgt.

Kortom, heiligen zijn van alle tijden en van alle markten thuis! Vraagt u dus gerust naar de mogelijkheden. U kunt mij bereiken via mijn emailadres: info@kenteringen.nl

Algemene Voorwaarden

  • Tarieven: € 50,00 per lezing tot een half uur (excl. reiskosten) en € 100,00 per lezing vanaf een half uur tot maximaal anderhalf uur (excl. reiskosten). Dit tarief is onderhandelbaar voor vrijwilligersorganisaties.
  • Reiskosten volgens standaardtarief van Openbaar Vervoer. Bij gebruik van eigen vervoer reken ik € 0,20 per gereden kilometer.
  • Op het uurtarief is geen BTW van toepassing. Mijn bedrijf valt onder de categorie Studiebegeleiding, vorming en onderwijs en is van BTW vrijgesteld.
  • Vooraf krijgt u een offerte waarmee u akkoord kunt gaan met de gemaakte afspraken.
  • U ontvangt de factuur in pdf-formaat achteraf.
  • Betaling uiterlijk twee weken na factuurdatum.
  • Bij een lezing met powerpointpresentatie verwacht ik dat beamer en scherm ter plaatse aanwezig zijn.
  • Bij verhindering wil ik graag uiterlijk één week voorafgaand aan de lezing bericht, tenzij er sprake is van overmacht (ziekte, weersomstandigheden, overige).
  • Ik zal de privacywetgeving zorgvuldig in acht nemen. Gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.