31 juli

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 31-07-2016
Hele dag

Categorieën


www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/31/07-31-1556-Ignatius-Loyola.php +++ Illustratie.

H. Ignatius van Loyola (1491-1556), stichter van de Jezuïeten.

Ignatius, geboren Inigo Lopez, was edelman en streed als koninklijk militair mee in het Spaanse leger in de slag bij Pamplona, waarbij hij in 1521 gewond raakte aan zijn knie. Hij was een rokkenjager, ijdeltuit en egoïst, maar tijdens de periode van herstel las hij over heiligenlevens en over Jezus, en besloot zijn gedachten en gebeden hierover op te schrijven en ‘soldaat van Christus’ te worden. Ignatius ging als pelgrim zoeken naar evenwicht tussen aardse verlangens en geestelijke aspiraties in zichzelf en reisde door grote delen van Europa.

In Montserrat schreef hij zijn Geestelijke Oefeningen; praktische oefeningen voor de disciplinering van de ziel in de vorm van een soort vierweekse cursus. In het kort komt het neer op bezinning op de eigen zonden, op het leven van Jezus, Zijn lijden en sterven, en op Zijn verrijzenis, waarbij het steeds gaat om een balans, een onwankelbaar midden, tussen activiteit en gelatenheid. Hiermee had hij een geestelijk leger voor ogen, de Societas Iesu, ofwel de Sociëteit van Jezus, kortweg de Jezuïetenorde. Zijn logo vormt dan ook de eerste drie letters van Jezus in het Grieks: IHS, omdat God navolgen bij hem centraal staat.

In Parijs verzamelde hij tenslotte gelijkgezinden om zich heen (o.a. Franciscus Xaverius) en legden zij de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af, waarna ze naar Rome gingen, waar in 1540 zijn regel werd goedgekeurd door paus Paulus III. De jezuïeten kennen geen koorgebed, omdat ze actief willen zijn in het geven van naastenliefde en mobiel willen zijn. Ze zijn vooral heel actief in onderwijs en hebben wereldwijd vele scholen en universiteiten gesticht. Ze zijn streng hiërarchisch en kennen een extra gelofte, namelijk die van de onvoorwaardelijke bereidheid zich door de paus te laten zenden. De Sociëteit van Jezus is de grootste orde binnen de katholieke kerk en kent zo’n 19.000 leden, waaronder onze huidige paus Franciscus, wiens naam niet alleen verwijst naar Franciscus van Assisi, maar ook naar de grote missionaris jezuïet en medestichter van de jezuïeten Franciscus Xaverius.

Ignatius werd in 1609 zalig en in 1622 heilig verklaard. Zijn lichaam rust in een praalgraf in Rome, in de Il Gesù, de hoofdkerk van de Sociëteit van Jezus.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/31/07-31-1556-ignatius.php

http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/i/370-7774-ignatius-van-loyola

http://www.jezuieten.org/nl/wie-we-zijn/ignatius-van-loyola

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ignatius_van_Loyola

http://www.isgeschiedenis.nl/citaat-uit-het-nieuws/ignatius-van-loyola-en-de-orde-der-jezuieten/

http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/1742709/2004/02/14/Samuel-de-Lange-herleest-Ignatius-van-Loyola.dhtml

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ignatius-van-Loyola.pdf

 

Engelstalig:

http://www.ignatianspirituality.com/ignatian-voices/st-ignatius-loyola

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=56

http://www.newadvent.org/cathen/07639c.htm

https://www.britannica.com/biography/Saint-Ignatius-of-Loyola

 

Achtergronden:

http://www.nieuwwij.nl/opinie/franciscus-paus-van-de-hoop/

http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/f/370-6778-franciscus-xaverius

http://www.jezuieten.org/nl/spiritualiteit/de-geestelijke-oefeningen

http://www.igniswebmagazine.nl/artikel/483/Leven-met-de-Geestelijke-Oefeningen

http://www.jezuieten.org/nl/spiritualiteit/de-geestelijke-oefeningen/tekst-van-de-geestelijke-oefeningen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chiesa_del_Ges%C3%B9