29 juni

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 29-06-2016
Hele dag

Categorieën


HH. Petrus en Paulus2Hoogfeest HH. Petrus en Paulus, apostelen.
Het martelaarschap van Petrus en Paulus wordt al sinds de vierde eeuw gevierd en in Rome sinds de derde eeuw.
Dit hoogfeest wordt gevierd met een hoogmis in de Sint Pieter, boven het graf van Petrus en met het overhandigen van een pallium aan nieuw benoemde metropolieten (hoofd van een kerkprovincie), als teken van verbondenheid en eenheid met de kerk van Rome. Dit pallium is gemaakt van de wol van lammetjes die gezegend worden op het feest van H. Agnes (feest 21 januari). Ook krijgt op 29 juni het beeld van Petrus een rode mantel om (teken van zijn martelaarschap) en een kroon op het hoofd (dat toebehoord heeft aan paus Gregorius). Dit beeld heeft versleten voeten, omdat die al door de eeuwen heen gekust worden door pelgrims.

Petrus, patroon van vissers (hij werd uiteindelijk visser van mensen) was apostel van het eerste uur en werd door Jezus uitgeroepen tot rots, op wie hij zijn kerk kon bouwen (Mt 16,18). Jezus vertrouwde Petrus de sleutelen van het hemelrijk toe, ondanks dat hij Hem drie maal verloochende tijdens Jezus’ verhoor. Vandaar dat Petrus altijd met sleutels wordt afgebeeld en eerste bisschop van Rome wordt genoemd, het zgn. Petrusambt (het feest Petrus’ Stoel wordt gevierd op 22 februari). In zijn zendingsreizen nam Petrus zijn vrouw atlijd mee. Omdat de ijzeren kettingen (banden) waarmee hij gevangen werd gehouden als relieken werden bewaard en Quirinus’ dochter genazen, werd de basiliek die voor hem gebouwd werd, St. Petrusbanden genoemd (feest 1 augustus). Ook de St. Pieterbasiliek van het Vaticaan is naar hem vernoemd.

Paulus, patroon van theologen, wordt apostel genoemd vanwege zijn enorme reislust en bekeringsijver. Hij heeft Jezus echter niet persoonlijk gekend. Paulus was Romeins staatsburger en is bekend om zijn bekeringservaring op weg naar Damascus (van Saulus werd hij Paulus): van een fanatieke christenvervolger (hij liet Stefanus stenigen) ging hij fanatiek het christendom verkondigen, ondernam vier grote missiereizen en schreef vele brieven die in het Nieuwe Testament zijn opgenomen. Hij wordt Apostel van de Heidenen genoemd, omdat hij zich sterk maakte dat Jezus er voor iedereen was, ongeacht afkomst of achtergrond. Omdat zijn gebeente werd gevonden even buiten Rome (in de vierde eeuw), wordt de basiliek die daar werd gebouwd, Sint-Paulus-buiten-de-Muren genoemd. Hij heeft een eigen feestdag op 25 januari (zijn bekering).

Beide stierven de marteldood. Petrus werd opgehangen, omdat hij geen Romeins staatsburger was en verkoos ondersteboven aan het kruis gehangen te worden, omdat hij niet met Jezus vergeleken wilde worden (immers Jezus was vanuit de hemel op aarde neergedaald en Petrus was geroepen om van aarde op te gaan naar de hemel). Paulus werd onthoofd, omdat hij Romeins staatsburger was.

Bronnen en meer informatie:
http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/h/370-7762-hoogfeest-van-petrus-en-paulus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogfeest_van_de_Heilige_apostelen_Petrus_en_Paulus
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=650&dos=370
http://www.isgeschiedenis.nl/nu/hoogfeest_van_de_heilige_apostelen_petrus_en_paulus/

Over Petrus:
http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/29/06-29-0067-petrus.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus
http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/p/370-8143-petrus-stoel
http://www.heiligen.net/heiligen/08/01/08-01-0040-petrus.php (St. Petrus’ Banden)
http://www.heiligen.net/heiligen/04/30/04-30-0130-quirinus.php
http://catholicsaints.info/saint-peter-the-apostle/

Over Paulus:
http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/29/06-29-0067-paulus.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paulus_(apostel)
http://www.christipedia.nl/Artikelen/P/Paulus_(apostel)
http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/01/25/01-25-0036-paulus.php
http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/s/370-8277-sint-paulus-buiten-de-muren
http://catholicsaints.info/saint-paul-the-apostle/

Achtergronden:
http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/p/370-8086-pallium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Agnes_(heilige)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metropoliet
https://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/16/
http://stpetersbasilica.info/Statues/StPeter/StPeter.htm

Uitzending: Hoogfeest van HH. Petrus en Paulus door Antoine Bodar