28 juni

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 28-06-2016
Hele dag

Categorieën


H. Iraneus van LyonH. Irenaeus van Lyon (ca. 130-202), bisschop en kerkvader.

Irenaeus was afkomstig uit Smyrna en was leerling van Polycarpus, die nog leerling was geweest van de apostel Johannes, en is dus één van de eerste grote theologen van de vroege kerk. Hij werd rond 177 de tweede bisschop van Lugdunum (het huidige Lyon). Hij formuleerde de eerste apostolische geloofsbelijdenis en schreef vele theologische werken, waarvan de vijf boeken Tegen de Ketterijen de bekendste zijn. Daarin argumenteert hij uitvoerig tegen gnostische stromingen, omdat gnostici vaak niet accepteerden dat Jezus echt geleden en gestorven was.

Ook bemiddelde hij tussen Rome (bisschop Victor I) en de christenen van Klein-Azië over de Paasdatum. Christenen in Klein-Azië vierden Pasen op de dag van het Joodse Paasfeest, de 14e Nisan (zie Lev. 23: waarop een lam geslacht werd), dezelfde dag waarop Jezus gekruisigd werd (zie Joh. 18, 28, het Lam Gods), terwijl christenen buiten Azië de traditie van de apostelen volgden en Pasen vierden op een zondag. Dat werd de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente en Irenaus introduceerde dat er voorafgaand aan Pasen enige dagen gevast moest worden (de Veertigdagentijd bestaat pas sinds de vierde eeuw).

Irenaeus introduceerde als eerste de titel “de nieuwe Eva” voor Maria (waar Eva ‘nee’ zei, zei Maria ‘ja’, waarmee zij Eva’s ongehoorzaamheid rechtzette en dus de nieuwe Eva werd – daarom noemde hij als eerste Maria die de knopen ontwart, overigens het favoriete Mariabeeld van paus Franciscus).
De vier symbolen voor de evangelisten komen ook van Irenaeus: de gevleugelde mens voor Mattheüs; de gevleugelde leeuw voor Marcus; de gevleugelde os voor Lucas en de adelaar voor Johannes.

Bronnen en meer informatie:
http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/28/06-28-0202-ireneus.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Irene%C3%BCs_van_Lyon
http://www.taize.fr/nl_article6441.html

Engelstalig:
http://catholicsaints.info/saint-irenaeus-of-lyons/
http://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-irenaeus-c-135-202-bishop/
http://www.britannica.com/biography/Saint-Irenaeus
http://www.theopedia.com/irenaeus

Achtergronden:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polycarpus_van_Smyrna
https://nl.wikipedia.org/wiki/Apostolische_geloofsbelijdenis
https://www.lucepedia.nl/dossieritem/559/de-gnostiek-in-de-oudheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paas-_en_pinksterdatum
http://www.beleven.org/feesten/kalenders/kerkelijke_kalender.php
http://goedbericht.nl/14-nisan/
https://www.lucepedia.nl/dossieritem/447/het-paasfeest-in-de-vroege-kerk
https://www.lucepedia.nl/dossieritem/veertigdagentijd-in-de-vroege-kerk/veertigdagentijd-in-de-vroege-kerk
https://www.lucepedia.nl/dossieritem/385/mariologie
http://www.heiligen.net/wb/evangelistensymbolen.php
http://www.bijbelencultuur.nl/bijbelboeken/ezechiel/1/5/de-vier-evangelisten

Artikel Trouw: Irenaeus van e kerk die nooit meeveert