27 juli

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 27-07-2016
Hele dag

Categorieën


Z. Titus Brandsma2Z. Titus Brandsma (1881-1942), journalist, mysticus martelaar.

Titus, geboren Anno Sjoerd, werd geboren nabij Bolsward in Oegeklooster. In 1898 trad hij in bij de Karmelieten in Boxmeer en nam de naam Titus aan (naar zijn vader en de leerling van Paulus). Na zijn studies theologie en filosofie in Rome werd hij docent filosofie in school van de paters karmelieten te Oss en in 1923 (vanaf de oprichting) hoogleraar geschiedenis van de wijsbegeerte en mystiek aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Ook zette hij zich in voor de bevordering van de Friese cultuur door in 1924 deel te nemen aan de eerste pelgrimage naar Dokkum voor Friese paters en door de Broederschap van de HH. Bonifatius en Gezellen op te richten, die het Bonifatiusheiligdom (een kapel en processiepark) hebben laten bouwen. Daarnaast bevorderde hij de katholieke journalistiek en het Friese onderwijs.

Vanaf 1935 was hij spiritueel adviseur van de rooms-katholieke journalisten. Tijdens de bezetting publiceerde Titus over de gevaren van het nationaalsocialisme en streed voor persvrijheid. Toen hij in 1941, nadat hij alle redacties van katholieke kranten had bezocht, een pamflet schreef tegen het publiceren van advertenties van de NSB in katholieke kranten en tijdschriften, werd hij op 19 januari 1942 gearresteerd en gevangen gezet in Scheveningen. Daar schreef hij de veertien lijdensmeditaties voor de kruisweg van het processiepark in Dokkum, een biografie over H. Teresia van Avila en het mystieke gedicht “O Jezus, als ik U aanschouw”. Via Scheveningen kwam hij in kamp Amersfoort en Kleef en daarna in Dachau, waar hij na vele martelingen stierf door een dodelijke injectie.

Titus kreeg in 1982 postuum het Verzetsherdenkingskruis toegekend en werd in 1985 zalig verklaard door paus Johannes Paulus II. In maart 2004 werd de Jozefkerk in Nijmegen omgedoopt tot Titus Brandsma Gedachteniskerk en in 2005 werd hij uitgeroepen tot Grootste Nijmegenaar aller tijden. Verder herinneren de Bonifatiuskapel in Dokkum aan hem en het Titus Brandsmamuseum in Bolsward.

O, Jezus, als ik U aanschouw
Dan leeft weer dat ik van U hou
En dat ook Uw hart mij bemint
Nog wel als Uw bijzondren vriend.

Al vraagt dat mij meer lijdensmoed
Och, alle lijden is mij goed
Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar Uw Rijk

Ik ben gelukkig in mijn leed
Omdat ik het geen leed meer weet,
Maar ‘t alleruitverkorenst lot
Dat mij vereent met U, o God.

0 laat mij hier maar stil alleen
Het kil en koud zijn om mij heen
En laat geen menschen bij mij toe
‘t Alleen zijn word ik hier niet moe.

Want Gij. O Jezus, zijt bij mij
Ik was U nimmer zoo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed.

Bronnen en meer informatie:

http://www.nederlandscarmelitaansinstituut.nl/pagina/5/Titus_Brandsma.html

http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/?page_id=189

http://www.karmel.nl/pagina/13/Titus_Brandsma.html

http://www.titusbrandsmamemorial.nl/

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/27/07-27-1942-titus.php

http://www.bonifatiuskapel.nl/html/titusbrandsma_1.html

http://www.rd.nl/kerk-religie/titus-brandsma-liet-in-friesland-zijn-sporen-na-1.270933

http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/t/370-8338-titus-brandsma

http://www.dachau.nl/page/418/titus-brandsma.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Titus_Brandsma

https://sites.google.com/site/beeldfiguren/titus-brandsma

http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/542

 

Engelstalig:

http://www.ocarm.org/en/content/ocarm/iconization-titus-brandsma

http://carmelnet.org/brandsma/html/biog1.html

http://carmelitesofboston.org/spirit-of-carmel/our-saints/st-titus-brandma/

http://catholicsaints.info/blessed-titus-brandsma/

 

Achtergronden:

http://www.titusbrandsmamuseum.nl/nieuw/index.php

http://www.bonifatiuskapel.nl/pdf/Kruiswegboekje.pdf (staties geschreven voor Dokkum door Titus Brandsma)

http://www.nederlandscarmelitaansinstituut.nl/uploadedfiles/mijn_cel_-_dagorde_van_een_gevangene.pdf (Titus’ beschrijving van zijn gevangenschap in Scheveningen)

http://www.nederlandscarmelitaansinstituut.nl/uploadedfiles/rkv_19_pdf.pdf (over de Mystiek van de Carmel, geschreven door Titus Brandsma)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzetsherdenkingskruis

http://www2.nijmegen.nl/content/119457/titus_brandsma_gekozen_als_grootste_nijmegenaar_aller_tijden

http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=379 (toespraak in Nederlandse vertaling van paus Johannes Paulus II bij zaligverklaring Titus Brandsma)

http://www.titusbrandsmamemorial.nl/biografieen.html

 

Uitzendingen:

TV-uitzending Helden en Herrieschoppers over Titus Brandsma 

RKK Kloosterserie over het Karmelietenklooster in Boxmeer

Radio-uitzending over Titus Brandsma