26 mei

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 26-05-2016
Hele dag

Categorieën


H. Philippus Neri grootH. Philippus Neri (1515-1595), Apostel van Rome, de lachende heilige.

Philippus wordt de Apostel van Rome genoemd, omdat hij enorm veel aan zielzorg deed voor de armen en zieken in deze stad. Hij was geboren nabij Florence en ging na een visioen naar Rome. Behalve heel praktisch voor zieken, armen en daklozen zorgen en hen ondersteunen in biecht en gebed, organiseerde hij bijeenkomsten waarbij veel gezongen en gedanst werd. Na zijn studies verkocht hij al zijn boeken, behalve de Bijbel, bezocht ’s nachts de catacomben en en leefde op straat tussen daklozen en kinderen, met wie hij heel vriendschappelijk en vrolijk omging. Daarom wordt hij de lachende heilige (lett: Pippo buono, goede Flip, heilige nar) genoemd.

Daarnaast was hij een man met een intens gebedsleven en kende hij vele visioenen, waarin hij telkens geroepen werd als missionaris in Rome. Hij leefde als kluizenaar in de stad en stichtte tevens een broederschap met wie hij ging preken en velen bekeerde. Hij werd pas op 36 jarige leeftijd priester, in 1551, en werd biechtvader met groot psychologisch inzicht.

Hij stichtte in 1574 de Confederatio Oratorii, de oratorianen (lett: de bidders), genoemd naar het Oratorium, het huis waar Philippus mensen bijeenbracht voor muziek en gebed. Deze orde is de naamgever van het muzikale genre oratorium, maar richt zich oorspronkelijk dus vooral op volksonderricht en opvoeding van de jeugd. Zijn orde kende geen strakke organisatie of hiërarchie. Philippus noemde dit de Chiesa Nuova (de nieuwe kerk), die onderdak vond in de Santa Maria in Vallicellakerk, die hem geschonken werd door paus Gregorius XIII, die zijn orde in 1575 goedkeurde; dit na vele tegenwerkingen door zijn voorgangers, de pausen Pius IV en Pius V. Philippus liet de kerk opknappen en herbouwen en ging er zelf vanaf 1584 wonen, maar maakte de inwijding in 1599 niet meer mee. Hij ligt er begraven onder het altaar in een zijkapel.

Philippus had contacten met vele belangrijke mannen die zich inzetten voor de Contrareformatie (de hervormingsbeweging waarbij de katholieke kerk haar eigen identiteit weer zocht en reageerde op de protestantse reformatie), zoals Carolus Borromeus, Franciscus van Sales en Ignatius van Loyola, die mede invloed hadden op de goedkeuring van zijn orde. Ook herintroduceerde hij de pelgrimage van de zeven hoofdkerken in Rome, waarbij een volle aflaat kan worden verdiend. Philippus stond bij alles bekend om zijn relativeringsvermogen en opgewektheid, naast zijn diepe gebedsleven en geloof in een barmhartige God. Hij werd in 1622 heilig verklaard en is o.a. patroon van Rome, daklozen en humoristen.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/05/26/05-26-1595-filippus.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Filippus_Neri

http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/nieuws/370-35142-vijfhonderdste-geboortejaar-sint-filippus-neri

http://www.bisdom-roermond.nl/bijzondere-religieuzen-philippus-neri

http://www.dionysiusparochie.nl/spiritualiteit/heiligen/kinderen/26-mei-filippus-neri/

http://www.oratoriumtilburg.nl/filippusneri.html

http://www.bethelkapel.nl/notulen-weboverleg/738-de-dakloze-trekvogel-die-heilige-werd

Hoofdstuk uit Vijftig Heiligen voor je leven door Anselm Grün

 

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/saint-philip-neri/

http://www.americancatholic.org/Features/Saints/saint.aspx?id=1395 (met podcast)

http://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2014-05-26

http://catholicexchange.com/12-sayings-st-philip-neri

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/pippo-buono-st-philip-neri-1515-95/

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=97

http://www.traditionalcatholicpriest.com/2014/05/26/the-priestly-heart-of-the-virgin-st-philip-neri-1515-1595/

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oratorianen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oratorium

https://nl.wikipedia.org/wiki/Contrareformatie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschap_van_apostolisch_leven

http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/z/370-7332-zeven-hoofdkerken-van-rome

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chiesa_Nuova_(Rome)

https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_in_Vallicella

http://www.vallicella.org/