25 juni

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 25-06-2016
Hele dag

Categorieën


www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/25/06-25-0741-Adelbert-Egmond.php +++ Illustratie. Adelbert van Egmond, diaken van Sint Willibrord.

H. Adelbert van Egmond (overleden 740), missionaris.

Adelbert vertrok als één van de gezellen van H. Willibrord (feest 7 november) in 690 vanuit Ierland naar het land van de Friezen, zoals onze streken toen bekend stonden. Adelbert was diaken gewijd en werkte zo’n vijftig jaar als missionaris bij de West-Friezen. Hij trok zich regelmatig terug in Egmond, waar na zijn dood een kerkje gebouwd werd aan de rand van de duinen bij Egmond-Binnen. Dat wordt sindsdien de Adelbertusakker genoemd. Na een visioen van een non, Wilfsit, uit Hallum (het huidige Egmond-Binnen) werd hij in 922 herbegraven in de kapel van de inmiddels ontstane abdij, die gebouwd was door graaf Dirk I van Holland voor de benedictijner nonnen. Op de plek waar naar Adelberts resten werd gegraven, ontsprong een bron: de huidige Adelbertusput, die geneeskrachtig bleek te zijn, speciaal voor slechtzienden. Door dit en andere wonderen werd hij meteen vereerd als heilige. Deze translatio wordt door de benedictijnen nog steeds op de Adelbertusakker (en in de abdij) herdacht op 15 juni. Adelberts schedel rust onder het altaar van Sint-Adelbertabdij. Vanaf 950 kwamen in de abdij monniken uit Gent te wonen; de nonnen verhuisden naar Bennebroek.

Adelberts leven is rond 980 opgetekend door de monnik Ruopert van Mettlach, in opdracht van bisschop Egbert van Trier. Adelbert wordt in zijn vita beschreven als een zachtmoedige en nederige man die met zijn daden anderen aanmoedigde hem in het evangelie na te volgen. Hij wordt de Apostel van Kennemerland genoemd.

Bronnen en meer informatie:
http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/25/06-25-0741-adelbert.php
https://www.abdijvanegmond.nl/st-adelbert-patroon/
http://www.adelbertusakker.nl/historie-2/
http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/a/370-7401-adelbert-van-egmond
http://www.ijpelaan.nl/Archief/Kennemerland/Plaats-Egmond-Adelbert.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adelbert_van_Egmond
http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/195
http://www.lucascleophas.nl/?p=16110

Achtergronden:
http://www.adelbertusakker.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adelbertusakker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Adelbertabdij
https://www.abdijvanegmond.nl/geschiedenis/
http://www.historischegmond.nl/egmondbinnen.shtml
http://rodi.nl/widgets/1715-nieuws/nieuws/1174971-beeld-van-adelbertus-terug-in-rinnegomook-wilhelmus-komt-terug-naar-egmond