25 januari

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 25-01-2017
Hele dag

Categorieën


H. Paulus, bekering, apostel en martelaar (overleden in 64 of 67).

Terwijl op 29 juni het hoogfeest van HH. Petrus en Paulus wordt gevierd waarin hun martelaarschap centraal staat, wordt Paulus’ bekering als aparte feestdag gevierd op 25 januari.

Paulus, patroon van theologen, wordt apostel genoemd vanwege zijn enorme reislust en bekeringsijver. Hij heeft Jezus echter niet persoonlijk gekend. Paulus was Romeins staatsburger (en heette toen nog Saulus, zijn Hebreeuwse naam) en werd als Jood degelijk opgevoed met de geschriften.

Hij werd een fanatiek christenvervolger, waarover in Handelingen 7 geschreven wordt dat hij zijn goedkeuring gaf aan de steniging van H. Stefanus (feest 26 december) en vervolgens de christengemeente probeerde te vernietigen.

In Handelingen 9 lezen we hoe zijn leven getransformeerd werd. Op weg naar Damascus werd hij omstraald door een licht en toegesproken door Jezus: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’. Saulus viel van zijn paard, kon drie dagen niets zien en vastte tot Ananias, die door Jezus gestuurd was in een visioen, hem de handen oplegde en hij weer kon zien. Hij was ten volle bekeerd: hij liet zich dopen en ervoer dit als een verrijzenis: een omkering naar een nieuw leven. Hij werd nu een vurig verkondiger van Jezus, een ware apostel. Hierna werd hij Paulus genoemd (“de geringe”, zijn Griekse naam).

De mensen waren eerst natuurlijk bang voor hem en vertrouwden hem niet, maar door toedoen van de apostel Barnabas (feest 11 juni) mocht Paulus zich aansluiten bij de andere apostelen.

Hij was lange tijd zijn leven niet zeker, want ook de Griekstalige joden beraamden een aanslag op zijn leven, maar via allerlei omwegen kwam hij weer in Tarsus terecht, waarna hij door Barnabas werd meegenomen naar Antiochië om onderricht te geven aan de mensen.

Paulus ondernam nog vele missiereizen en schreef vele brieven naar de christengemeenten om de gelovigen te bemoedigen; naar de Romeinen, de Korintiërs, de Galaten, de Filippenzen en de Tessalonicenzen en de gemeente rondom Filemon. Hij wordt dan ook Apostel van de Heidenen genoemd, omdat hij zich sterk maakte dat Jezus er voor iedereen was, ongeacht afkomst of achtergrond.

Paulus werd uiteindelijk onthoofd, omdat hij Romeins staatsburger was en als een verrader werd gezien. Omdat zijn gebeente werd gevonden even buiten Rome (in de vierde eeuw), werd de basiliek die daar in opdracht van keizer Constantijn werd gebouwd, Sint-Paulus-buiten-de-Muren genoemd.

Tussen 2008 en 2009, naar aanleiding van de 2000e geboortedag van Paulus, had paus Benedictus XVI een Paulusjaar uitgeroepen, waarin hij diverse catecheses over deze apostel gaf. Er bestaat een vernieuwingsbeweging, de New Perspective on Paul, die zich richt op wetenschappelijk onderzoek en interpretaties naar de teksten van Paulus.

Paulus is patroonheilige van schrijvers en evangelisten, van journalisten en musici, van missionarissen en theologen, van zielzorgers en zeil- en zadelmakers. Vanwege zijn bekering in het licht wordt hij aangeroepen bij onweer (net als H. Donatus).

Bronnen en meer informatie:

Verzameling catecheses nav het Paulusjaar van paus Benedictus XVI over H. Paulus van Tarsus

Paus Benedictus XVI bij de opening van het Paulusjaar in 2008 

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/29/06-29-0067-paulus.php

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/paulus

http://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/de-apostel-paulus

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paulus_(apostel)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Paulus_buiten_de_Muren

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/paulus-brieven-van/brieven-van-paulus

http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=125:paulus-de-apostel-der-heidenen&Itemid=91

 

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/saint-paul-the-apostle/

http://catholicsaints.info/golden-legend-conversion-of-saint-paul/

https://www.franciscanmedia.org/conversion-of-saint-paul/ (met audio)

http://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/saints/saints-stories-for-all-ages/the-conversion-of-saint-paul-the-apostle

http://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2014-06-29

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Perspectief_op_Paulus

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brieven_van_Paulus

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/b/brief-aan-de-galaten

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/b/brief-aan-de-romeinen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Auteurschap_van_de_brieven_van_Paulus

http://logos.nl/de-apostel-paulus-op-de-areopagus-en-het-evolutiedenken/