24 juli

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 24-07-2016
Hele dag

Categorieën


H. Christina de WonderbareH. Christina de Wonderbare, Christina Mirabilis (1150-1224), kluizenares en mystica.

Christina is bekend door het wonderlijke verhaal van haar verrijzenissen dat is opgetekend door Thomas van Cantimpré, een theoloog uit de Middeleeuwen die o.a. heiligenlevens (vitae) schreef. Christina leefde bij Sint-Truiden (België), stierf maar liefst drie maal en was bekend om haar verschijningen op onwaarschijnlijke plaatsen. Vandaar dat ze met vleugels wordt afgebeeld. De symboliek van dit wonderlijke leven is dat ze haar eerste, aardse leven losliet om volkomen trouw aan God, maar vervreemd van mensen te leven en dat ze pas werkelijk Gods roeping volgde, toen ze haar leven in dienst stelde van anderen.

Ze was al vroeg wees en was herderin toen ze in 1182 voor de eerste keer plotseling overleed. Tijdens de uitvaartmis in de kerk stond ze op uit haar kist en werd gezien bij het plafond, keerde terug en vertelde dat ze de hemel en het vagevuur had gezien en door God voor de keuze was gesteld of ze in de hemel wilde blijven of de mensen wilde waarschuwen en verlossen van de pijnen van het vagevuur. Ze koos voor het laatste en in haar tweede leven ging ze boete doen voor de mensen en leed vele geestelijke en lichamelijke pijnen. Ze werd mensenschuw en leefde als kluizenares in bossen, op kerkhoven en andere verlaten plekken, omdat de mensen haar voor gek verklaarden. Ze werd gezien in bomen, op torenspitsen en molenwieken. Ze werd tot twee maal toe gevangen genomen, omdat men dacht dat ze bezeten was, maar toen vreselijke wonden wonderbaarlijk genazen door de substantie uit haar borsten, herkenden ze de heilige in haar en werd ze met rust gelaten. Ze werd vervolgens een groot raadgeefster en bekend om haar wijsheid, menselijk inzicht en goede zorgen bij stervenden. Ook is een bezoek aan graaf Gerard bij Loon opgetekend, die ze adviseerde en de gruwelen van Saladin te Jeruzalem openbaarde (de Egyptische sultan die Jeruzalem veroverde op de kruisvaarders in 1187). Ze gaf vele hooggeplaatsten raad, advies en aanmaningen.

In Wellen doopte ze zichzelf in de doopvont (deze bevindt zich nu in het Metropolitan Museum in New York), werd rustiger en ging een poos leven bij de kluizenares Jutta in Borgloon. Toen een zuster van het nabijgelegen benedictinessenklooster St. Catharina in Sint-Truiden, zuster Beatrijs, ziek werd, overleed Christina voor de tweede keer. In datzelfde klooster verbleef in die tijd Lutgardis van Tongeren, die later cisterciënzerin werd. Christina vroeg God om terug te mogen keren om voor haar geliefde medezuster te zorgen. Pas nadat Beatrijs stierf, overleed Christina voor de derde en laatste keer, in 1224.  In 1234 werd haar graf geopend en werden haar relieken overgebracht naar de Onze Lieve Vrouwekerk van Sint-Truiden. In 1863 werd de verering van haar relieken goedgekeurd door de bisschop van Luik.

In Wellen staat een kapelletje aan haar gewijd aan de Dorpsstraat en in de Kluizenarij Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin in Warfhuizen is een nis aan haar gewijd met een reliek. De Amerikaanse zanger Nick Cave heeft haar bezongen in zijn lied Christina the Astonishing en op het begijnhof van St. Truiden werd door de kunstenaar Johan Creten een beeld gemaakt. Christina is patroonheilige van psychiaters, therapeuten, en geesteszieken.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/24/07-24-1224-christina-wonderbare.php

http://www.martinusparochie-breusteijsden.nl/sintchristina.html

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20140717_01182777/meisje-uit-brustem-in-liedje-van-nick-cave

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christina_de_Wonderbare

 

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/saint-christina-the-astonishing/

https://en.wikipedia.org/wiki/Christina_the_Astonishing

http://www.medievalists.net/2016/06/17/christine-the-astonishing/

https://churchpop.com/2016/01/18/christina-the-astonishing-indestructible-woman/

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_van_Cantimpr%C3%A9

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Odulfuskerk_(Borgloon)

http://www.geschiedenisbeleven.nl/saladin-een-moslim-als-christelijk-rolmodel/

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/16/06-16-1246-lutgardis.php

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/32499

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kluizenarij_Onze_Lieve_Vrouwe_van_de_Besloten_Tuin

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/471263