24 januari

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 24-01-2017
Hele dag

Categorieën


H. Franciscus van Sales (1567-1622), bisschop, stichter en kerkleraar.

Franciscus stond bekend als een bescheiden en vriendelijke man, afkomstig uit de toentertijd sterk calvinistische landstreek Savoye. Hij kwam uit een adellijke familie en zou eerst advocaat worden, maar voelde een roeping om priester te worden. Na zijn studies werd hij in 1602 bisschop van Genève, maar in die stad had Calvijn veel invloed gehad, dus hij resideerde in Annecy, omdat Genève hem de toegang tot de stad weigerde.

Hij was een groot prediker: hij had een diep inzicht in de menselijke hartstochten, zachte manieren en wist zich in eenvoudige en duidelijke taal uit te drukken en wist zo vele protestanten te bekeren. Om zijn bedoelingen te onderstrepen gebruikte hij gebarentaal, zodat hij patroonheilige van dove mensen is geworden.

Daarnaast schreef hij vele geestelijke boeken, waarvan de ‘Verhandeling over Gods liefde’ en de ‘Inleiding tot het devote leven’ (de laatste ook bekend als de Philothea; een bundeling van veel van zijn brieven) de bekendste zijn.

Hij benadrukte het belang van gebed als sleutel tot Gods liefde en dat die liefde voor iedereen toegankelijk is. In zijn spiritualiteit legt hij veel nadruk op het Heilig Hart als bron van liefde.

Hij stichtte met H. Jeanne de Chantal (feest 12 augustus) de Orde van de Zusters Visitandinnen; een stichting voor vrouwen en weduwen die wel een geestelijk en beschouwend leven wilden leiden, maar niet in een strenge kloosterorde wilden leven en zich bezighielden met opvoeding van meisjes.

Na zijn dood werd hij begraven in de basiliek van de Visitatie in Annecy. Tijdens de Franse Revolutie werd zijn hart verplaatst naar Venetië. Hij werd in 1662 zalig en in 1665 heilig verklaard. In 1877 werd hij tot kerkleraar verheven en in 1923 uitgeroepen tot patroonheilige van schrijvers en journalisten. Daarnaast is hij patroon van de katholieke pers en van biechtvaders, opvoeders en leraren. De salesianen, een orde door H. Don Bosco (feest 31 januari) gesticht, zijn naar Franciscus genoemd, evenals de Oblaten van St. Franciscus van Sales, gesticht door Z. Louis Brisson (feest 12 oktober).

Sinds 1967 wordt op de feestdag van Franciscus van Sales de jaarlijkse Wereld Communicatiedag gehouden.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/01/24/01-24-1622-franciscus.php

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4059&highlight= (lezing paus Benedictus XVI)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscus_van_Sales

http://www.oblaten.osfs.nl/sales/index.html

http://oblaten.osfs.nl/philothea/brief_1.shtml (brieven van Franciscus van Sales uit de Wegen tot een evenwichtig leven)

http://www.cubra.nl/gerarddecroon/devotieprentjes/gerarddecroondevotieprentjes91.htm

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/f/franciscus-van-sales

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/inspiratie/patroonheilige-van-schrijvers-en-journalisten-leert-ons-mediteren

 

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/saint-francis-de-sales/

http://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2014-01-24

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-francis-de-sales/

https://www.franciscanmedia.org/saint-francis-de-sales/ (met audio)

http://www.newadvent.org/cathen/13398b.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_de_Sales

http://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/saints/saints-stories-for-all-ages/saint-francis-de-sales

 

Achtergronden:

Dossier Boodschappen voor Wereldcommunicatiedag 

http://stpetersbasilica.info/Statues/Founders/FrancisdeSales/Francis%20de%20Sales.htm

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_Francisca_de_Chantal

https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_Maria_Visitatie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oblaten_van_Sint-Franciscus_van_Sales

https://nl.wikipedia.org/wiki/Salesianen_van_Don_Bosco

http://nl.lac-annecy.com/cultuur-en-erfgoed/1/154705-basilique-de-la-visitation.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Calvijn

https://librivox.org/the-consoling-thoughts-of-saint-francis-de-sales-by-jean-joseph-huguet/