23 oktober

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 23-10-2016
Hele dag

Categorieën


h-johannes-van-capestranoH. Johannes van Capestrano (1386-1456), minderbroeder en volksprediker, Redder van Belgrado en Apostel van Europa.

Johannes kwam uit het Italiaanse Capestrano en was zoon van een vermoedelijk Duitse edelman of ridder die al op jonge leeftijd stierf. Johannes kreeg een hoge opleiding in Perugia, waar hij rechter werd en zich verloofde met de dochter van een graaf. Tijdens een stadsoorlog in 1415 werd hij in de gevangenis geworpen, waar hij een bekeringservaring kreeg. Hij verliet zijn vrouw met haar toestemming, omdat hun huwelijk nog niet geconsummeerd was en trad in bij de Franciscaner observanten (die bekend staan als zeer streng in de leer) in Monteripido, waar hij een goede vriend werd van H. Bernardinus van Siena (feest 20 mei). Na zijn priesterwijding werd Johannes vicaris van de observanten en spoedig daarna volksprediker. Er kwamen enorme menigten op de been om naar zijn preken en oproepen om te bekeren te luisteren. Al met al predikte Johannes veertig jaar elke dag, stichtte ziekenhuizen, organiseerde maatschappelijk werk, verrichtte vele wonderbaarlijke genezingen, was een veelgevraagd biechtvader en een invloedrijk raadgever voor meerdere heersers. Hij liet behalve zijn preken ook brieven, adviezen en moraaltheologische geschriften na. Hij zette zich in voor de heiligverklaring van zijn vriend Bernardinus, die in 1444 overleed en mede door Johannes’ toedoen al in 1450 werd heilig verklaard.

Johannes en Bernardinus gingen vaak samen op stap en bevorderden de zoete naam van Jezus (met het IHS-symbool) zo werkten ze samen om het Westers Schisma te herstellen, dat al sinds 1378 bestond en waarbij een tegenpaus in Avignon zetelde. Dit schisma werd pas in 1417 opgelost tijdens het concilie van Konstanz, toen paus Martinus V algemeen aanvaard werd als nieuwe paus.  Johannes werkte ook samen met het hervormen van de Franciscaner orde en werd vervolgens door de paus naar Duitsland, Oostenrijk, Bohemen, Polen en Nederland gestuurd, waar hij jaren werkte om de Hussieten te bekeren; dat waren volgelingen van Johannes Hus, die vooruitliep op de reformatie en vooral in Tsjechië voet aan de grond kreeg. Paus Martinus V liet hen als ketters bestrijden, wat leidde tot de Hussitische Oorlog van 1420.

In zijn strengheid riep Johannes ook op tot een kruistocht tegen het Ottomaanse Rijk, in opdracht van keizer Frederik III, waar hij samenwerkte met Johannes Hunyadi, de Roemeens-Hongaarse staatsman van die tijd. Feitelijk was hij daarmee in strijd met het ideaal van Franciscus van Assisi zelf, die juist trachtte tot dialoog te komen met de islam om zo tot vrede te komen. Niettemin had Johannes wel succes: de Turkse legers werden gestopt tijdens het Beleg van Belgrado in 1456. De Hongaren wonnen de strijd. Johannes kreeg de pest en overleed in de buurt van Belgrado.

Johannes werd in 1690 heilig verklaard en is door zijn inspanningen voor Hongarije uitgeroepen tot patroon van Hongarije en Belgrado. Hij is patroon van juristen en legeraalmoezeniers en is uitgeroepen tot Apostel van Europa. Vroeger stond zijn feestdag op 28 maart.

 

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/10/23/10-23-1456-johannes-capestrano.php

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Johannes_von_Capestrano.htm

http://www.franciscaansebeweging.nl/content/over-de-beweging/inspiratie-uit-het-begin/de-orde-van-de-minderbroeders/147/

http://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/h-johannes-van-capestrano/

 

Engelstalig:

https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Capistrano

http://catholicsaints.info/saint-john-of-capistrano/

http://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/saints/saints-stories-for-all-ages/saint-john-of-capistrano

http://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2014-10-23

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-john-of-capistrano-1386-1456-reforming-observant-franciscan-priest/

http://www.nobility.org/2013/10/21/capistrano-belgrade/

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/IHS

http://www.heiligen.net/wb/ihsembleem.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernardinus_van_Siena

https://nl.wikipedia.org/wiki/Westers_Schisma

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hussieten

https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Belgrade_(1456)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Hunyadi