23 juli

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 23-07-2016
Hele dag

Categorieën


H. Birgitta van ZwedenH. Birgitta van Zweden (1302-1373), ordestichteres, mystica en co-patrones van Europa.

Birgitta werd geboren bij Uppsala en huwde al op haar dertiende met Ulf Gudmarsson , met wie ze acht kinderen kreeg. In 1343 besloten de beide echtelieden na een pelgrimsreis naar Santiago de Compostella in het klooster te treden, hoewel ze een gelukkig huwelijk hadden. Vijf jaar na het overlijden van haar echtgenoot ging ze in 1349 op pelgrimsreis naar Rome met haar dochter, H. Catharina van Zweden. Nadat ze veel had rondgereisd bleef ze in Rome, leerde Latijn en wijdde haar leven aan de redding van Rome op voorspraak van Maria. Rome was politiek zeer onstabiel en onrustig door het pauselijk (Westers) schisma en binnenlandse opstanden. Hoewel dit schisma pas in 1417 ten einde kwam, zorgde Birgitta met haar nieuwe kloosterorde voor een tegengeluid in tijden van zedenverwildering en had daarmee invloed op de heersende politiek van haar tijd. Dit streven deelde zij met haar tijdgenote Catharina van Siena (feest 29 april), die het uiteindelijk voor elkaar kreeg dat de paus uit Avignon terugkeerde naar Rome.

In 1370 werd haar kloosterorde definitief goedgekeurd door paus Urbanus V, waarna ze nog een laatste pelgrimsreis naar het Heilige Land maakte. Haar klooster had ze gesticht op haar landgoed Vadstena, dat haar geschonken was door koning Magnus II Erikson. Hier werd haar lichaam door haar dochter Catharina naartoe gebracht na haar overlijden in Rome. In de San Lorenzo in Panispernakerk in Rome is een kapel aan Birgitta gewijd, waar ze was begraven voordat ze naar Zweden werd overgebracht, omdat ze buiten deze kerk vaak om aalmoezen vroeg voor de armen en voor het hoogaltaar bad. Catharina werd vervolgens eerste abdis in Vadstena. De kloosterregel van de birgitinessen is gestoeld op de Regel van Augustinus. Birgitta wordt vaak schrijvend afgebeeld, omdat ze vele visioenen en openbaringen had die ze zelf noteerde. Ze werd in 1391 heilig verklaard.

De zusters van haar kloosterorde van de Allerheiligste Verlosser, bekend geworden als de Birgittinessen, zijn slotzusters en bezinnen zich op het lijden van Christus en de hoop op verlossing, wat terug te vinden is in het ‘kroontje’ op hun sluier, dat het kruis van Christus en de vijf wonden symboliseert. In Nederland zijn er nog Birgitinessen in Weert en in Uden. In Uden herbergen de zusters een Museum voor Religieuze Kunst.

De orde van de Birgitinessen is nieuw leven ingeblazen door de van oorsprong Lutheraanse maar tot het katholicisme bekeerde non Maria Elisabeth Hesselblad (1870-1957), die zich toelegde op de hernieuwde spiritualiteit van Birgitta van Zweden. Maria Elisabeth is op 5 juni 2016 heilig verklaard.

Birgitta van Zweden is patrones van pelgrims en weduwen en werd in 1999 uitgeroepen tot co-patrones van Europa, samen met Catharina van Siena en Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein).  Benedictus van Nursia (sinds 1964) en HH. Cyrillius en Methodius (sinds 1980) waren al eerder co-patroon van Europa.

Bronnen en meer informatie:

http://www.birgittinessen.nl/onze-orde/heilige-birgitta-van-zweden/onze-moeder-stichteres/

http://birgittaskloster.se/nl/co-patrones-eu

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/23/07-23-1373-birgitta-zweden.php

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/birgitta-van-zweden/de-heilige-birgitta-van-zweden-mede-patrones-van-europa

https://nl.wikipedia.org/wiki/Birgitta_van_Zweden_(heilige)

http://www.marypages.com/BrigittavanZweden.htm

http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=3843

http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/b/370-7501-birgitta-van-zweden

 

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/saint-bridget-of-sweden/

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-bridget-of-sweden-1303-73-mystic-and-co-patroness-of-europe/

https://en.wikipedia.org/wiki/Bridget_of_Sweden

http://www.christianiconography.info/bridgetSweden.html

http://birgitta.vadstena.se/ (klik op Engelse vlag)

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Westers_Schisma

http://birgittaskloster.se/nl/1001-vragen#kleding (over het habijt van de birgitinessen)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Birgittinessen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Elisabeth_Hesselblad

http://www.birgittinessen.nl/ (birgitinessen in Weert)

http://www.abdijuden.nl/ (birgitinessen Uden)

http://www.300jaarabdij-uden.nl/

http://birgittaskloster.se/nl/?h=1&l=ned (birgitinessen Vadstena)

http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/r/370-6678-regel-van-augustinus

https://nl.wikipedia.org/wiki/Catharina_van_Zweden_(heilige) (dochter Birgitta)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Catharina_van_Siena (tijdgenote)

https://en.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo_in_Panisperna