21 september

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 21-09-2016
Hele dag

Categorieën


h-matteus-apostelH. Matteüs (overleden ca. 90), Apostel, evangelist en martelaar.

Matteüs was één van de twaalf apostelen die door Jezus zelf was uitgekozen en wordt door Marcus en Lucas wel Levi genoemd. Hij was oorspronkelijk tollenaar in Kafarnaüm en volgde Jezus terstond toen die hem vroeg hem te volgen (Mt. 9,9-10). Na Pinksteren zou Matteüs naar Ethiopië zijn gegaan om te evangeliseren, waar hij de schatmeester van de kandake, ontmoette, die door Filippus was onderricht in het evangelie en door hem was gedoopt (zie Handelingen 8,26-40). Toen Matteüs in tegenstelling tot de plaatselijke tovenaars de zoon van de koning weer tot leven had gewekt door tot Jezus te bidden, wist hij de koning en zijn volk te bekeren tot het christendom. De dochter van de koning werd aan de Heer toegewijd. Na de dood van de koning wilde zijn opvolger met deze dochter huwen. Toen Matteüs dat verhinderde, ontstak deze koning in woede en liet Matteüs voor het altaar neersabelen. De bevolking nam wraak en de derde koning was de Heer weer toegewijd en bevorderde het christendom in het land.

Volgens de zgn. gouden legende zou Matteüs echter in Ethiopië in de gevangenis geworpen zijn toen hij daar de blijde boodschap wilde verkondigen, en de ogen zijn uitgerukt. Andreas zou hem toen na een visioen van een engel opgezocht hebben en voor hem hebben gebeden, waarna Matteüs zijn gezichtsvermogen terugkreeg en kon afreizen naar Antiochië. Andreas zou zijn gebleven tot de Ethiopiërs waren bekeerd en ging vervolgens naar Griekenland.

Omdat Matteüs tollenaar was geweest, is hij uitgeroepen tot patroonheilige van boekhouders, bankiers, geldwisselaars, douaniers en beursmakelaars. Ook wordt hij aangeroepen tegen drankzucht. Omdat zijn relieken door paus Gregorius VII in 1084 naar de Italiaanse stad Salerno werden gebracht, is hij daar patroonheilige van. Matteüs is behalve patroonheilige van Salerno, ook die van Eibergen, waar op 21 september een plechtige eucharistieviering wordt gehouden, afgesloten met een heus Matteüslied, geschreven door de plaatselijke pastoor Kater. Het symbool (tetramorf) waarmee Matteüs wel wordt afgebeeld is een engel, omdat hij in zijn evangelie de nadruk legt op Christus als mens en begint met de stamboom van Jezus.

 

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/09/21/09-21-0090-mattheus.php

http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/m/370-8000-matteus

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1277 (Benedictus XVI over Matteüs)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Matte%C3%BCs_(apostel)

http://www.kunstkennis.nl/kunstgeschiedenis/barok/De%20roeping%20van%20St%20Mattheus.html

http://www.christipedia.nl/Artikelen/M/Mattheus_(apostel)

http://www.stpaulusparochie.nl/index.php?id=160 (Matteüs patroonheilige van Eibergen en het Matteüslied dat daar gezongen wordt)

http://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/heilige-mathes/

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/matteus-het-evangelie-volgens/evangelie-volgens-matteus

 

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/saint-matthew-the-apostle/

http://catholicsaints.info/golden-legend-life-of-saint-matthew/

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-matthew-1st-century-apostle-and-evangelist/

https://www.britannica.com/biography/Saint-Matthew-the-Evangelist

http://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/saints/saints-stories-for-all-ages/saint-matthew

https://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_the_Apostle

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=84

 

Achtergronden:

https://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/9

https://bijbel.eo.nl/bijbel/handelingen/8

http://www.statenvertaling.net/kunst/iconclass/73F28 (oude prenten van Matteüs)

http://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/44.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Matte%C3%BCs_en_de_engel_(Caravaggio)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tetramorf

https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Ethiopia

https://en.wikipedia.org/wiki/Salerno_Cathedral