18 maart

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 18-03-2017
Hele dag

Categorieën


H. Cyrillus van JeruzalemH. Cyrillus van Jeruzalem (315-386), bisschop en kerkleraar.

Cyrillus werd in 335 bisschop van Jeruzalem, dat pas sinds 325 onder invloed van Constantijn de Grote (weer) christelijk werd. Constantijn had vooral aandacht voor de plaatsen die een rol hadden gespeeld in het leven van Jezus en liet vele kerken bouwen. In die tijd waren er bisschoppen in Caesarea die meer ariaans waren, en bisschoppen in Jeruzalem die orthodox waren. Cyrillus behoorde tot de laatste groep en bestreed steeds meer het arianisme (waarin de goddelijkheid van Jezus wordt ontkend) en raakte daardoor in conflict. Hij werd in 357 voor twee jaar verbannen door de ariaanse metropoliet Acacius, die hem zelf nota bene als bisschop had aangesteld. Een jaar na dato werd hij opnieuw, voor een jaar, verbannen en tenslotte zelfs elf jaar van 367-377 tijdens de regering van keizer Valens. Toen diens regering afliep kon Cyrillus definitief terugkeren naar Jeruzalem en in 381 nam hij deel aan het Concilie van Constantinopel, waarin besluiten uit het concilie van Nicea werden bekrachtigd. Daarin werd stelling genomen tegen het arianisme en voor de goddelijkheid van Jezus.

Cyrillus was vooral belangrijk om zijn organisatorische talent en zijn mystagogische catecheses over de doop en het vormsel. Deze geschriften geven ook informatie over de kerkelijke liturgie en met name de eucharistie in de vierde eeuw. In 1903 werd Cyrillus tot kerkleraar verheven door paus Leo XIII.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/03/18/03-18-0386-cyrillus.php

http://vroegekerk.nl/content.php?id=106

http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1898

http://www.christenhistorici.nl/archief/artikelen/cyrillus-van-jeruzalem-city-promotion-door-een-bisschop/ (met uitgebreider artikel in pdf)

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/16/doopcatechese-van-cyrillus-van-jeruzalem

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cyrillus_van_Jeruzalem

https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Constantinopel_I

 

Engelstalig:

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyril_of_Jerusalem

http://orthodoxwiki.org/Cyril_of_Jerusalem

http://catholicsaints.info/saint-cyril-of-jerusalem/

http://www.newadvent.org/cathen/04595b.htm

http://www.americancatholic.org/Features/Saints/saint.aspx?id=1326 (met podcast)

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=40

http://classicalchristianity.com/category/bysaint/st-cyril-of-jerusalem-ca-313-386/

http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=181