17 juni

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 17-06-2016
Hele dag

Categorieën


H. Alena van VorstH. Alena van Vorst (overleden ca. 640), maagd en martelares.
Alena (ook: van Dilbeek) is één van de oudste heiligen van België. Zij was de dochter van een heidense edelman, Levold heer van Dilbeek en hoorde via haar vader voor het eerst over Christus spreken. Terwijl haar vader met het evangelie spotte, ging Alena in het geheim in de leer bij Amandus van Maastricht (feest 6 februari) en liet zich dopen. Alena ging iedere dag naar de kapel van Vorst, maar toen haar vader dit alles ontdekte, sloot hij haar op in een toren. Zij wist echter toch te ontsnappen en naar de kapel te gaan. Haar vader werd woedend en stuurde zijn wachters achter haar aan om haar thuis te brengen. Eerst wist ze nog te vluchten, wandelend over het water, maar werd later ingehaald. Alena hield zich aan een boom vast, werd de arm uitgerukt en stierf aan de gevolgen.

De legende vertelt dat een engel haar arm naar het altaar in Vorst bracht en daar werd Alena begraven. Er gebeurden sindsdien vele wonderen aan haar graf. Een blinde leenman van Alena’s vader riep haar aan en kreeg zijn gezicht terug. Na haar heiligverklaring in de 12e eeuw werd ze daarom vooral aangeroepen bij oogziekten en huiduitslag.

Haar vader had echter geen opdracht gegeven haar te doden, alleen van het vrome leven af te houden, kreeg wroeging en ging vervolgens ook naar Amandus. Die maakte duidelijk dat de God van het christendom een God van vergeving is. Alena’s ouders bekeerde zich, lieten zich dopen en de St. Ambrosiuskerk in Dilbeek bouwen.
Alena wordt nog altijd vereerd in Vorst-Brussel, waar een reliekschrijn van haar staat, een Alenatoren en een Alenakapel in en bij de St. Denijskerk. De Alenakapel stamt uit 1872 en was een bidplaats tegen oogziekten. Ook wordt zij vereerd in de St. Ambrosiuskerk van Dilbeek, waar zij patroonheilige van is. Ze wordt meestal afgebeeld met een afgerukte arm of met de boomstronk waaraan ze zich heeft vastgeklampt.

Bronnen en meer informatie:
http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/17/06-17-0640-alena-dilbeek.php
http://www.delbeccha.be/de_heilige_alena.htm
http://www.bruzz.be/nl/nieuws/alain-vanclooster-herschrijft-legende-van-sint-alena-de-sint-heb-ik-bewust-weggelaten
http://toerismedilbeek.be/?page_id=508
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/11/Infobrochure-AlenatorenIJskelder.pdf
http://www.volkoomen.nl/heiligen/17%20juni.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alena_(heilige)
http://www.meertens.knaw.nl/nvb/verklaring/naam/Alena

Engelstalig:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1225
http://catholicsaints.info/saint-alena-of-dilbeek/

Achtergronden:
http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/02/06/02-06-0675-amandus.php
http://crkc.be/sites/default/files/lkusters_iconografie_0.pdf (schilderijen van Alena)
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-Alenawandeling.pdf (Alena in Dilbeek)
http://www.toerismevlaamsbrabant.be/bezoeken/bezienswaardigheden/sint-ambrosiuskerk/index.jsp
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/206925 (over de Alenakapel)
http://balat.kikirpa.be/results.php?linkthrough=Y8&linkval=Alena+van+Vorst%5Bpersonage%5D (afbeeldingen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Denijskerk_(Vorst)