15 juli

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 15-07-2016
Hele dag

Categorieën


H. Plechelmus busteH. Plechelmus van Oldenzaal (overleden ca. 730), missionaris en bisschop.

Plechelmus was van oorsprong een benedictijner monnik uit Engeland, waarschijnlijk uit de regio Northumbria (Zuid-Schotland). Hij ging op pelgrimage naar Rome om met H. Wiro (feest 8 mei) tot bisschop gewijd te worden en relieken van heiligen mee te nemen, die ze bij missie-activiteiten in kerken kon achterlaten. Ook H. Otgerus (feest 10 september), diaken, vergezelde hen. Gezamenlijk vestigden ze zich nadien op een heuvel, door hen de St. Pietersberg genoemd (later omgedoopt tot St. Odiliënberg, vanwege de verering van Odilia), op grondgebied van Pepijn van Herstal (zoon van Begga, een dochter van Pepijn van Landen) in de omgeving van Roermond. Hier stichtten zij het St. Pietersklooster, waar Plechelmus, Wiro en Otgerus na hun dood werden begraven.

Door deze Pepijn van Herstal was een oud Romeins fort, het huidige Utrecht, aan Willibrord gegeven, van waaruit hij missioneerde onder de Friezen. Wiro predikte met Willibrord tussen Odiliënberg en Overijssel en Plechelmus zorgde voor de kerstening van Gelderland en stichtte de kerk in Oldenzaal waarschijnlijk rond 765; toen nog van hout en gewijd aan St. Sylvester.

Hoewel ze tot de Limburgse heiligen worden gerekend, wordt Plechelmus (ook) bij Oldenzaal gerekend. Van Plechelmus zijn relieken bewaard, waarvan zijn schedel in Oldenzaal (in een zilveren buste) en zijn lichaam in Utrecht bewaard wordt. In Oldenzaal is de basiliek (gebouwd als vervanging van het houten kerkje) naar hem vernoemd, wordt ieder jaar een plechtige mis aan hem opgedragen en wordt Plechelmus Vader van Oldenzaal genoemd, zoals een opschrift in de oude kapittelhof in Oldenzaal luidt. Plechelmus is ook de naamgever van de eerste van de vier klokken van de basiliek. Hij wordt Apostel van Gelderland genoemd en is sinds 954 patroonheilige van Oldenzaal. Er zijn als afsplitsing van de Oldenzaalse St. Plechelmusparochie ook Plechelmuskerken ontstaan in Rossum, Deurningen en Saasveld.

Bronnen en meer informatie:

http://www.plechelmusbasiliek.nl/kerk/dynamic_frame_k.htm (geschiedenis Plechelmus)
http://www.plechelmusbasiliek.nl/kerk/dynamic_frame_k.htm?http://www.plechelmusbasiliek.nl/kerk/pagina/kerk_11.htm (Plechelmusfeest Oldenzaal door de eeuwen heen)
http://www.plechelmusbasiliek.nl/parochie/dynamic_frame_p.htm?http://www.plechelmusbasiliek.nl/parochie/actueel/a_parochie_9.htm (jubileumboek over St. Plechelmus)
http://www.plechelmusbasiliek.nl/parochie/dynamic_frame_p.htm?http://www.plechelmusbasiliek.nl/parochie/actueel/a_parochie_6.htm (over het Middeleeuws officie van St. Plechelmus op CD)
http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/15/07-15-0715-plechelmus.php
http://www.plechelmusparochie.nl/Parochie/Nieuws.php?item=366 (lied voor Plechelmus)
http://www.bisdom-roermond.nl/8-mei-feest-van-wiro-plechelmus-en-otger

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/saint-plechelm-of-guelderland/
http://www.bartleby.com/210/7/152.html

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pepijn_van_Herstal
http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/05/08/05-08-0710-wiro.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Otger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek_van_de_H.H._Wiro,_Plechelmus_en_Otgerus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Plechelmusbasiliek
http://www.regiocanons.nl/overijssel/twente/oldenzaal/de-plechelmusbasiliek
http://www.vvvoldenzaal.nl/zien—doen/kunst/religieuze-gebouwen/5746-St.-Plechelmusbasiliek/