15 augustus

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 15-08-2016
Hele dag

Categorieën


H. TarcisiusH. Tarcisius (overleden ca. 257), martelaar van de H. Eucharistie en patroonheilige van misdienaars.

Tarcisius’ verhaal is gevonden in een inscriptie, een hymne geschreven door paus Damasus I (feest 11 december), de eerste paus die de term ‘apostolische stoel’ introduceerde en die Tarcisius vergeleek met de eerste martelaar en diaken Stefanus (feest 26 december); omdat ze beiden werden gestenigd om hun geloof.

Tarcisius leefde in één van de perioden van christenvervolgingen onder keizer Valerianus. Gelovigen kwamen in het geheim samen in huizen of de catacomben om de Eurcharistie te vieren en van daaruit het H. Sacrament te brengen naar gevangenen en zieken. Tarcisius, een jongen van 12 of 13 jaar, werd deze taak toevertrouwd, omdat hij als jong knaapje niet verdacht zou worden. Hij was bereid eerder te sterven dan het H. Sacrament prijs te geven. Hij verdedigde deze dan ook, zelfs toen een menigte ongelovigen (volgens sommige verhalen leeftijdsgenootjes) hem wantrouwde, omdat hij niet wilde vertellen wat hij bij zich droeg en hij vervolgens werd geschopt en geslagen tot hij voor dood werd achtergelaten. Toen hij stervende was, werd hij naar de priester gebracht door een officier die zelf in het geheim christen was, waar de priester ontdekte dat Tarcisius inmiddels was overleden, maar de Eucharistie nog steeds tegen zich aangedrukt hield.

In augustus 2010 sprak paus Benedictus XVI tijdens de audiëntie met meer dan 50.000 misdienaars op het St. Pieterplein over Tarcisius en riep hen op de priesters te helpen om Christus en de Kerk te dienen en om de Eucharistie altijd te beschouwen als een kostbaar bezit, het Brood des Levens en als Jezus zelf die zich tot voedsel maakt.

Tarcisius werd begraven in de Catacomben van St. Callixtus en de hymne van paus Damasus I werd later boven zijn graf geplaatst. Hoewel paus Damasus I hem met een diaken vergelijkt, werd Tarcisius vanaf de zesde eeuw meer als acoliet beschouwd. Zijn relieken zijn later verplaatst naar de basiliek San Silvestro in Capite en in de basiliek Laurentius buiten de Muren in Rome is een zijaltaar aan Tarcisius gewijd die toegang geeft tot de sacristie.

Wijlen Kardinaal Wiseman schreef het boek Fabiola, waarin de christenvervolgingen van het vroege christendom, de liefde en solidariteit van de christenen onderling en vroege martelaren zoals Tarcisius centraal staan. Het aartsbisdom Utrecht organiseert ieder jaar een Tarcisiusdag voor de honderden misdienaars en acolieten binnen het bisdom.

Behalve patroonheilige van misdienaars en acolieten, is Tarcisius dat ook van eerste communicanten.

Bronnen en meer informatie:

http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=3679 (vertaling audiëntie Benedictus XVI)

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/08/15/08-15-0250-tarsicius.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tarcisius

http://www.rkkerkmeppel.nl/tarcisius.html

http://aartsbisdom.nl/publicaties/Pages/Misdienaars.aspx

http://www.bamweb.be/nieuws/2016-07-13/tarcisius-achterna/

 

Engelstalig:

https://en.wikipedia.org/wiki/Tarcisius

http://www.newadvent.org/cathen/14461a.htm

http://catholicsaints.info/saint-tarcisius/

http://www.ewtn.com/library/MARY/TARCISI.htm

http://www.catholictradition.org/Children/true-stories3.htm

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Misdienaar

https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Damasus_I

https://en.wikipedia.org/wiki/Catacomb_of_Callixtus

https://nl.wikipedia.org/wiki/San_Silvestro_in_Capite

http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/s/370-8273-sint-laurentius-buiten-de-muren

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Wiseman

https://en.wikipedia.org/wiki/Fabiola_(novel)

https://archive.org/details/fabiola00wise (download het boek Fabiola, engelstalig)