11 juni

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 11-06-2016
Hele dag

Categorieën


H. Barnabas apostelH. Barnabas (eerste eeuw), apostel en martelaar.
Barnabas wordt nog altijd geëerd in het Getijdengebed, met een eigen hymne en antifonen. Hoewel hij niet één van de twaalf apostelen was, kreeg hij toch de eretitel apostel, wegens zijn intensieve zendingswerk voor de jonge kerk. Hij wordt beschouwd als een van de stichters van de onafhankelijke Grieks Orthodoxe kerk en is patroon van Cyprus.
Hij kwam uit Cyprus uit een Joodse familie en heette van geboorte Sosis, een variant van Jozef. Hij kreeg zijn religieuze opleiding in Jeruzalem, waar hij getuige was van Jezus’ wonderen. Na Jezus’ dood besloot hij, zoals Jezus had opgeroepen, al zijn bezittingen weg te geven aan de armen en de jonge kerk.

Nog in Jeruzalem kreeg hij de naam Barnabas (Zoon van de Vertroosting) van de apostelen en in het jaar 45 vergezelde hij Paulus van Tarsus op zijn eerste zendingsreizen. Eerst in Antiochië, waar Jezus’ volgelingen voor het eerst christenen werden genoemd, en later in Cyprus, zijn geboorteland.
Ze wilden de grote Joodse gemeeschap bekeren, en hoewel dat deels lukte, wisten ze vooral de Romeinse gouverneur aldaar, Sergius Paulus, te bekeren. Zo werd Cyprus het eerste land ter wereld met een christelijke leider.

In het jaar 49 bepleitten Barnabas en Paulus er in het Apostelconcilie voor dat niet-joden die zich bekeerden, niet aan alle joodse wetten hoefden te voldoen, zoals de besnijdenis.
Tijdens zijn tweede bezoek aan Cyprus in 75 werd Barnabas geholpen door zijn neef Johannes Marcus, wat tot een flinke ruzie met Paulus leidde. Barnabas werd hier gearresteerd en gevangen genomen in de synagoge van Salamis. Diezelfde nacht nog werd hij gestenigd en begraven ergens op het platteland, maar daar gevonden door zijn neef, die hem begroef onder een boom met het Matteüsevangelie op zijn lichaam. Deze plek werd pas in 478 teruggevonden, na een droom aan aartsbisschop Anthemios. Zijn relieken liggen nu in het later op zijn graf gebouwde St. Barnabasklooster in Famagusta (nabij Salamis), waar ook een iconenmuseum in is gevestigd.
Barnabas zou zelfs in Milaan zijn geweest, waar een aan hem gewijde San Barnabakerk bestaat.
We kunnen veel teruglezen over Barnabas in de Bijbel. Hij wordt voor het eerst genoemd in Handelingen 4,36-37 en verderop in de Handelingen 11,21-26, Handelingen 13, 1-3, Psalm 98 en Mt 10, 7-13.

Bronnen en meer informatie:
http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/b/370-6621-barnabas
http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/11/06-11-0100-barnabas-apostel.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barnabas
http://www.kcv-net.nl/meer/charisma-s/charismas-belicht/wie-is-een-apostel/apostel-barnabas
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/C/Cyprus%20/%20Barnabas%20A/1053/
http://www.deboog.nl/Heilige-Barnabas-apostel.html

Hoofdstuk uit het boek: De Twaalf, apocriefe verhalen over de apostelen

Engelstalig:
https://en.wikipedia.org/wiki/Barnabas
http://www.whatson-northcyprus.com/interest/famagusta/salamis/barnabas.htm
https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2016-06-11
http://catholicsaints.info/saint-barnabas-the-apostle/
http://catholicsaints.info/the-acts-of-barnabas/
http://catholicsaints.info/golden-legend-life-of-saint-barnabas-the-apostle/
http://www.americancatholic.org/Features/Saints/Saint.aspx?id=1411&calendar=1(met podcast)
http://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-barnabas-1st-century-apostle/

http://jewishencyclopedia.com/articles/2533-barnabas-joses

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Jeruzalem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brief_van_Barnabas
http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/h/370-6850-handelingen-der-apostelen
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Barnaba_(Milan)
https://bijbel.eo.nl/bijbel/handelingen/14/
http://cyprus.nl/het-st-barnabas-klooster-noord-cyprus/