11 juli

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 11-07-2016
Hele dag

Categorieën


H. Benedictus van NursiaH. Benedictus van Nursia (480-550), stichter van de Benedictijnen en patroon van Europa.
Benedictus is de schrijver van de regel der Benedictijnen, de Regula Benedicti, waarin de drie kloostergeloften worden beschreven (armoede, kuisheid en gehoorzaamheid) en het Ora et Labora (bid en werk) centraal staat; een ritme van acht uur bidden, acht uur werken en acht uur rusten. Vooral het werken was voor de meestal van oorsprong adellijke monniken iets wat voor het arme volk bedoeld was. Met andere woorden; met deze regel werden zij gedwongen tot een nederige houding. Ook nu nog is deze regel populair, omdat het een evenwicht biedt tussen de hectiek van het werken en de stilte van gebed; tussen actie en contemplatie. Benedictus werd hiermee de grondlegger van het westerse monnikendom.

Benedictus is in 1964 uitgeroepen tot patroon van Europa, omdat zijn volgelingen zich hebben verspreid over heel Europa en zo religie, kunst en cultuur hebben bevorderd en er met hun hechte gemeenschappen gezorgd hebben voor stabiliteit in onrustige tijden.
Benedictus’ leven is beschreven door paus Gregorius de Grote (590-604, feest 3 september) en aan Benedictus worden verder vele wonderen toegeschreven. Zo zou keizer Hendrik zijn genezen van nierstenen na een verschijning van Benedictus; genas een kind van lepra, ontsnapte Benedictus zelf ternauwernood aan vergiftiging doordat zijn beker brak toen hij er de zegen over uitsprak, en zou hij aan H. Geertruida zijn verschenen als beschermer tegen de duivel. Hierdoor is hij ook patroon tegen nierstenen en van stervenden.

Benedictus werd geboren in Nursia en was van adellijke afkomst. Hij vluchtte voor de zedeloosheid van zijn tijd naar de bergen en leefde drie jaar als woestijnmonnik in Subiaco. Hierna werd hij abt van een klooster in Vicovaro, waar hij echter zo streng was dat zijn medebroeders hem probeerden te vergiftigen. Toen stichtte hij in 529 zijn eigen klooster op de Monte Cassino, waar hij zijn (mildere) regel schreef. Hij is tevens bekend om zijn tweelingzus, Scholastica (feest 10 februari), stichteres van de Benedictinessen, die hem elk jaar op kwam zoeken tot haar dood.

Men kan nog steeds een zgn. Benedictusmedaille kopen, waarop zowel Benedictus’ leven als zijn Regel kort zijn samengevat.

Bronnen en meer informatie:
http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/b/370-6730-benedictus-van-nursia
http://www.isgeschiedenis.nl/1001-biografieen-project/benedictus-van-nursia-patroonheilige-van-europa/
https://www.lucepedia.nl/dossieritem/benedictus-van-nursia/benedictus-van-nursia-ca-480-550
http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/11/07-11-0547-benedictus.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictus_van_Nursia
http://www.benedictijnsewijsheid.nl/jml/index.php/benedictijnse-wijsheid/34-leven-van-benedictus-van-nursia-grondlegger-van-het-westerse-monastieke-leven-en-spiritueel-leermeester-tot-de-dag-van-vandaag
https://sites.google.com/site/beeldfiguren//benedictus

Engelstalig:
http://www.e-benedictine.com/
http://catholicsaints.info/saint-benedict-of-nursia/
http://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2016-07-11
http://catholicexchange.com/st-benedict-luminous-star-history
http://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-benedict-of-nursia-480-547-patron-of-europe/
https://en.wikipedia.org/wiki/Benedict_of_Nursia
http://www.tertullian.org/fathers/gregory_02_dialogues_book2.htm (biografie door Gregorius)
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20080409.html

Achtergronden:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Montecassino
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scholastica
http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/g/370-7726-gregorius-de-grote

Uitzendingen: Bodar op zoek naar Benedictus