11 januari

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 11-01-2017
Hele dag

Categorieën


H. Theodosius de Cenobiarch (423-529), stichter eerste kloostergemeenschap.

Hij is ook bekend als Theodosius van Cappadocië of Theodosius de Grote. Cenobiarch komt van Cenobi-arch, ‘eerste onder de cenobieten’, wat wil zeggen dat Theodosius de eerste onder de kluizenaars was die een georganiseerde gemeenschap voor monniken stichtte, een model naar het latere gebruikelijke kloosterleven.

Theodosius wilde al jong kluizenaar worden, verliet huis en haard en ging in de leer bij de pilaarheilige Simon de Styliet (feest 5 januari), die hem een grote geestelijke toekomst voorspelde. Met diens zegen ging hij naar Jeruzalem in de leer bij de kluizenaar Longinus en ging in de buurt wonen bij de Kathismakerk (Kerk van de Zetel van Maria, naar het Grieks: kathisma betekent zetel of rustplaats – genoemd naar de rustplaats van Maria en Jozef op hun weg naar Bethlehem). Dit is volgens de overlevering de eerste kerk aan Maria Theotokos gewijd. Immers met het concilie van Efeze in 431 kreeg Maria pas de titel God-barend, Theotokos. Deze Kathismakerk was gebouwd door de rijke weduwe Ikelia.

Theodosius kreeg zoveel toeloop dat zijn zelfgekozen eenzaamheid na een poos ver te zoeken was. Daarom stichtte hij in 476 het Theodosiusklooster niet ver van Jeruzalem, ook bekend onder de Arabische naam Deir-Dosi en Ibn Ubeid. Dit klooster werd in de 7e eeuw vrijwel uitgeroeid door de Perzen, maar werd in de 12e eeuw herbouwd door de kruisvaarders.

Hier kwamen monniken uit allerlei culturen en met verschillende talen. Theodosius werd als leider van de cenobieten benoemd door H. Sabbas van Jeruzalem (feest 5 december), met wie hij goed bevriend raakte. Theodosius verdeelde de kluizenaars in verschillende taalgroepen en stelde gemeenschappelijke zang-, gebeds- en maaltijdtijden in. Ook bouwde hij ziekenhuizen en een hospice en zorgde zelf voor de zieken.

Behalve zijn kloostergemeenschap leiden, bestreed Theodosius het monofysitisme en het eutychianisme (die Gods menselijkheid betwistten), waarmee hij in conflict kwam met keizer Anastatius I. Theodosius stierf op hoge leeftijd aan een pijnlijke huidziekte en werd begraven in de crypte van zijn eigen klooster. Zowel tijdens als na zijn dood werden vele wonderen aan hem toegeschreven. De stad al-Ubeidiya ten oosten van Jeruzalem (vlakbij zijn klooster) is naar Theodosius genoemd (in het Arabisch: Ibn Ubeid).

Bij het kloostercomplex bevindt zich de Grot van de Magiërs, waar volgens de overlevering de wijzen uit het oosten hebben overnacht nadat ze hun geschenken bij Jezus hadden gebracht en door een engel gewaarschuwd werden om niet naar koning Herodes terug te gaan.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/01/11/01-11-0529-theodosius.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodosius_de_Cenobiarch

 

Engelstalig:

https://en.wikipedia.org/wiki/Theodosius_the_Cenobiarch

https://orthodoxwiki.org/Theodosius_the_Great_(Cenobiarch)

http://catholicsaints.info/saint-theodosius-the-cenobiarch/

https://oca.org/saints/lives/2017/01/11/100149-venerable-theodosius-the-great-the-cenobiarch

http://www.solemncharge.com/SaintOfTheDay.aspx?key=St-Theodosius-the-Cenobiarch

http://www.indcatholicnews.com/news.php?viewStory=26444

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cenobiet

https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_the_Seat_of_Mary

http://www.jpost.com/Travel/Around-Israel/Kathisma-A-place-of-rest-on-the-way-to-Bethlehem

https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Efeze_(431)

https://en.wikipedia.org/wiki/Monastery_of_St._Theodosius

http://www.beitsahourchurch.ps/en/aboutbeitsahourandchurch/churches-and-monastaries-/ibnobeid

https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Ubeidiya

http://www.heiligen.net/heiligen/12/05/12-05-0532-sabbas-jerusalem.php

Hoofdstuk uit het boek Jerusalem, Part 2