11 december

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 11-12-2016
Hele dag

Categorieën


H. Damasus I (306-384), paus

Paus Damasus I is bekend om zijn liefde voor de H. Schrift. Hij gaf H. Hiëronymus (feest 30 september) de opdracht om de Bijbel in het Latijn te vertalen, de zgn. Vulgaat, waarmee hij het Latijn introduceerde in de liturgie. Hij was zeer toegewijd aan de graven van de martelaren in de catacomben, die hij liet herstellen. Hij schreef vele epigrammen; korte opschriften voor de graven van heiligen en martelaren, zoals van H. Tarcisius (feest 15 augustus), de patroonheilige van misdienaars en voor HH. Marcellinus en Petrus (feest 2 juni), voor wie hij een bijzondere verering had.

Hij was diaken toen hij in 366 werd gekozen tot bisschop van Rome. Dat was een roerige tijd, waarin Ursinus, zijn rivaal, de Heilige Stoel claimde en Damasus beschuldigde van een misdrijf om hem in diskrediet te brengen. Damasus moest zich verdedigen in een burgerlijke rechtbank en voor een synode van bisschoppen en won het pleit.

Als paus heeft hij behalve de Bijbel laten vertalen en de catacomben laten herstellen, ook kerken laten bouwen, restaureren en verfraaien, missionarissen op weg gestuurd, de liturgie hervormd en fel tegen het arianisme gepredikt. Hij werd in zijn strijd tegen het arianisme gesteund door keizer Theodosius, die de geloofsbelijdenis van Nicea (van 325) liet bevestigen in een Tweede Oecumenisch Concilie in 381 in Constantinopel.

Damasus I was de eerste die de Heilige Stoel de apostolische stoel noemde, om te benadrukken dat het ambt van de bisschop van Rome verbonden was met de apostel Petrus. Hij schijnt echter ook dol op eten en vrouwen te zijn geweest. Hij werd begraven naast zijn moeder en zuster, aan wie hij erg gehecht was. Zijn relieken zijn later verplaatst naar de San Lorenzo in Damasobasiliek in Rome, die is opgenomen in de pauselijke kanselarij (Palazzo della Cancelleria).

 

Bronnen en meer informatie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Damasus_I

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/12/11/12-11-0384-damasus.php

 

Engelstalig:

http://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/saints/saints-stories-for-all-ages/saint-damasus-i

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/pope-st-damasus-366-384-proponent-of-the-papal-primacy/

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=41

http://catholicsaints.info/pope-saint-damasus-i/

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arianisme

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/oecumenische-concilies-de-eerste-zeven/de-eerste-zeven-oecumenische-concilies

https://nl.wikipedia.org/wiki/Epigram

https://en.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo_in_Damaso

https://en.wikipedia.org/wiki/Palazzo_della_Cancelleria