09 januari

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 09-01-2022 - 09-01-2037
00:00

Categorieën


Z. Pauline Jaricot (1799-1862), lekenmissionaris

Paulines missionaire beweging stond aan de wieg van één van de vier Pauselijke Missiewerken die wereldwijd actief is, met name in Azië en bekend is als Missio. Missio Nederland maakt hier ook deel van uit evenals de Mill Hill Society.

Pauline, ook genoemd Marie-Pauline, werd geboren in Lyon in een welgestelde familie. Op haar 17e besloot ze na het horen van een preek haar rijkdom de rug toe te keren en zich te wijden aan de uitgebuite arbeiders in de zijdefabriek van haar ouders. Ze ging armen, gevangenen en zieken bezoeken, ving straatkinderen op en steunde prostituées. Ook stichtte ze een gratis leenbank voor arbeiders, de Banque du Ciel.

Geïnspireerd door haar broer Philéas, die missionaris was in Vietnam en haar vertelde over de armoede daar, en gestimuleerd door pater Denis Chaumont van de Parijse sociëteit van Buitenlandse Missies, voelde ze de roeping tot missionair leven.

Ze vormde op 3 mei 1822 met een groep gelijkgestemden het “Genootschap tot Voortplanting van het Geloof”, die in 1823 door paus Pius VII werd goedgekeurd. Ze riep vrouwelijke arbeiders op om elke week wat geld (een symbolische één cent) of goederen te geven en te bidden voor missionarissen in verre landen. Deze gebedsgroepen noemde ze de beweging van de Levende Rozenkrans (gesticht in 1826): elke groep kreeg na de mis elke maand een mysterie van de rozenkrans om te bidden voor de missies. Dit netwerk bestond bij het einde van haar leven uit duizenden mensen.

Pauline stimuleerde de katholieke missie ook door folders en tijdschriften voor de missie te schrijven, waardoor veel activiteiten werden ontwikkeld om geld voor de missie in te zamelen en het geloof te verspreiden. Dat vond navolging in Europa en Amerika. Het ging haar niet alleen om de missie, maar ook om de waardigheid van de arbeiders die dit project steunden.

Als een echte pionier wist ze, zonder de social media van deze tijd, te netwerken en mensen te begeesteren met haar missie en ontwikkelde ze een spiritualiteit van de missie met nadruk op delen en zelfgave. Daarmee is ze te vergelijken met H. Théresia van Lisieux, patroonheilige van de missies, die ook niet zelf in den vreemde missioneerde, maar niettemin het geloof wist uit te dragen tot ver over de grenzen. Beide vrouwen waren geheel toegewijd aan God en aan de verkondiging van het evangelie.

Rond 1830 ging ze op bedevaart naar het graf van de heilige Philomena, een zgn. catacombeheilige die nog maar net een eigen graf had gekregen in Mugnano. Haar devotie werd in Frankrijk vooral door H. Pastoor van Ars gestimuleerd. Daar ging Pauline verzwakt naartoe, en genas daar wonderbaarlijk van hartfalen. Op de terugweg kreeg ze van de paus de zegen mee.

De laatste jaren van haar leven wilde ze een model christengemeenschap vormen, waardoor zij echter in armoede achterbleef en overleed. In 1922, honderd jaar na de oprichting, werd haar Genootschap uitgeroepen tot pauselijk door paus Pius XI en daarmee één van de Pauselijke Missiegenootschappen.

Het Huis van Loreto in de stad Lyon (Maison de Lorette) waar Pauline woonde is tegenwoordig eigendom van de Pauselijke Missiewerken. Ook is er een prijs aan haar naam verbonden voor verslaggeving uit zendingsgebieden, “le Prix Pauline Jaricot”.

In 1963 werd ze eerbiedwaardig verklaard en kreeg ze de eretitel ‘Moeder van de Missies’. In 2020 werd een wonder erkend dat aan haar tussenkomst werd toegeschreven, waardoor ze kon worden zaligverklaard op 22 mei 2022, op de tweehonderdste verjaardag van haar organisatie.

Bronnen en meer informatie:

https://www.missio.nl/nieuwses/pauline-jaricot-wonder-erkend/

http://www.heiligen.net/heiligen/01/09/01-09-1862-pauline.php

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/missio-belgi%C3%AB-brengt-hulde-aan-zalige-pauline-jaricot

https://www.kerknet.be/missio/artikel/boodschap-voor-de-zaligverklaring-van-pauline-jaricot

Engelstalig:

https://catholicsaints.info/blessed-pauline-marie-jaricot/

https://www.paulinejaricot.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/Pauline_Jaricot

https://aleteia.org/2020/06/24/blessed-pauline-jaricot-a-model-for-turning-the-light-of-the-gospel-on-social-issues/

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2021-05/pontifical-missions-to-celebrate-200-years-since-foundation.html

http://www.fides.org/en/news/68432-NEWS_ANALYSIS_Pauline_Jaricot_a_modern_saint

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Filomena

https://saintphilomenaph.weebly.com/the-great-miracle-of-mugnano.html

https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2020-10/pauline-jaricot-teresa-di-lisieux-exemplos-vida-missionarias.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_the_Propagation_of_the_Faith

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uvre_pontificale_de_la_propagation_de_la_foi

https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Foreign_Missions_Society

https://www.opm-france.org/la-maison-de-lorette/

http://paulinejaricot.opm-france.org/prix-pauline-jaricot/