08 september

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 08-09-2016
Hele dag

Categorieën


h-sergius-i-paus2H. Sergius I (635-701), paus.

Sergius was de zoon van Syrische immigranten en geboren in Palermo (Sicilië) en werd in 687 tot paus gekozen, waarmee een schisma tussen de tegenpausen Paschalis I en Theodorus II ten einde kwam. Sergius is verantwoordelijk voor de invoering van het Agnus Dei in de liturgie en voor verschillende Mariafeesten op de liturgische kalender: Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria Tenhemelopneming (15 augustus) en Maria Geboorte (8 september). Daaraan verbond hij een processie en een statie in de Santa Maria Maggiore. Ook het feest van Kruisverheffing (14 september) wordt dankzij Sergius in de hele kerk gevierd.

Hij is verder medeverantwoordelijk voor de kerstening in Engeland: hij doopte koning Caedwalla, koning van Wessex, verdedigde Wilfrid als aartsbisschop van York om de kerstening in Engeland te stimuleren, stuurde missionarissen en benoemde Beda (feest 25 mei) tot zijn adviseur, omdat die bekend stond als kenner van de Engelse geschiedenis. Daarnaast wijdde hij Willibrord (feest 7 november) tot bisschop en stuurde hem naar de Friezen en Germanen om daar te missioneren. Ook werden onder Sergius’ gezag vele basilieken verfraaid.

Hij verzette zich tegen het Concilie van Trullo (692), dat wel het Quinsextum genoemd wordt, omdat het een vervolg was op het vijfde en zesde oecumenische concilie. Het ging er met name om dat Sergius geen pauselijke goedkeuring wilde geven aan edicten die door de keizer, Justinianus II, dit concilie bijeen had geroepen, waren uitgevaardigd, omdat hij niet wilde dat de patriarch van Constantinopel en de paus van Rome kerkelijk gelijkgesteld werden en hij tegen verwerping van het celibaat was; de Oosterse kerken wilden namelijk toestemming verlenen aan hun priester en diakenen om getrouwd te blijven als zij dat al waren vóór hun wijding. Justinianus II beval daarop zijn bevelhebber Zacharias om Sergius te arresteren, maar omdat het volk en milities van Rome en Ravenna Sergius’ zijde kozen, kon dat worden voorkomen. Om dit alles wordt dit concilie ook wel de Synodus Erratica (dwalende vergadering) genoemd. Verder zorgde Sergius I ervoor dat het zgn. Schisma van de Drie Hoofdstukken met Aquileia tot een einde kwam; dit handelde o.a. over het verwerpen van het nestorianisme, die Jezus niet (alleen) als Zoon van God erkent.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/09/08/09-08-0701-sergius.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Sergius_I

http://www.kerkramen.nl/den_dungen_jacobus/paussergius.html

 

Hoofdstuk uit het boek: Chronologische volgorde der roomsche paussen van den H. Petrus tot op Pius VIII 

Hoofdstuk uit het boek: Maria 

 

Mariafeesten:

http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/m/370-7953-maria-lichtmis

http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/m/370-7949-maria-boodschap

http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/h/370-7760-hoogfeest-van-maria-tenhemelopneming

http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/nieuws/370-39910-feest-van-maria-geboorte

 

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/pope-saint-sergius-i/

http://catholicsaints.info/new-catholic-dictionary-pope-saint-sergius-i/

http://catholicsaints.info/catholic-encyclopedia-pope-saint-sergius-i/

https://www.britannica.com/biography/Saint-Sergius-I

http://www.newadvent.org/cathen/13728b.htm

https://orthodoxwiki.org/Sergius_I_of_Rome

 

Achtergronden:

http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/k/370-7905-kruisverheffing

https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Trullo

https://en.wikipedia.org/wiki/Quinisext_Council

https://nl.wikipedia.org/wiki/Justinianus_II_Rhinotmetos

https://en.wikipedia.org/wiki/Justinian_II

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilfrid_van_York

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willibrord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beda

https://en.wikipedia.org/wiki/Schism_of_the_Three_Chapters

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nestorianisme