08 juni

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 08-06-2016
Hele dag

Categorieën


St Medardus, patron saint of the weatherH. Medard van Noyon (456-545), bisschop en belijder.

Medard of Medardus wordt meestal afgebeeld met een adelaar of andere grote vogel of een engel die hem als kind bescherming zou hebben geboden tegen de regen. Ook bij zijn dood zou de hemel zijn geopend en regende het veertig dagen lang na een periode van droogte. Zo is hij patroon geworden van goed weer en voor iedereen die op het veld werkt. Het weer (goed of slecht) op zijn feestdag, zal veertig aanhouden, tenzij het weer omslaat op het feest van H. Barnabas (11 juni). Zo zijn er vele weerspreuken aan hem en zijn naamdag toegeschreven.
Deze en andere afbeeldingen verwijzen naar (vermeende) gebeurtenissen uit zijn leven en maken duidelijk dat Medard een bijzonder leven als heilige tegemoet ging en hoog in aanzien stond. Hij was een van de meest vereerde bisschoppen van zijn tijd.

Medard was geboren in Salency en werd bisschop van Vermand in 530 en verplaatste een jaar later zijn zetel naar Noyon, waar minder kans was op invallen door hunnen en Vandalen. Nog een jaar later werd hij tevens bisschop van Doornik en beide bisdommen bleven een eenheid tot 1146. Doornik werd een centrum van evangelisatie voor het bekeren van de Vlamingen. Medardus legde koningin Radegundis (heilig verklaard, feest 13 augustus) de sluier op, zodat ze kon intreden in een klooster nadat ze vluchtte omdat haar broer vermoord was in opdracht van haar echtgenoot, koning Chlotarius I, aan wie ze uitgehuwelijkt was. Zij stichtte vervolgens het klooster Sainte Croix, het tegenwoordige Abbaye Sainte Radegonde.

Als bisschop stond Medardus bekend om zijn inzet en liefde voor armen en behoeftigen en zijn liefdevolle manier van kerstenen. Hij bedacht het Feest van de Rozen, waarbij in Salency een meisje tot Rozenmeisje van het Jaar gekroond werd om haar deugdzaamheid na allerlei stemmen en rituelen, gecombineerd met processies en gezangen.
Na zijn dood werd een benedictijner abdij boven zijn graf gebouwd.

Medard is patroonheilige voor gevangenen, geesteszieken en brouwers, wijn- en landbouwers en staat in het stadswapen van Lüdenscheid, waarvan hij ook patroon is en waar jaarlijks een kermis wordt gehouden waar zijn naam aan verbonden is: de Medardus Kirmes (waar nu echter een wijnkoningin verkozen wordt). Medardus’ cultus is beschreven en bevorderd door Venantius Fortunatus en bisschop Gregorius van Tours.

Bronnen en meer informatie:
http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/08/06-08-0560-medard.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Medardus_van_Noyon
http://www.ruilclubgenk.be/index.php?option=com_content&view=article&id=76
http://www.meteo-maarssen.nl/wsp_06.html#0608 (weerspreuken)
Hoofdstuk uit het boek: “Levens der heiligen”

Engelstalig:
http://catholicsaints.info/saint-medard-of-noyon/
http://catholicsaints.info/butlers-lives-of-the-saints-saint-medard-bishop-of-noyon-confessor/
http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=495
https://en.wikipedia.org/wiki/Medardus
http://america.pink/medardus_2943455.html

Achtergronden:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radegundis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Venantius_Fortunatus
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Cross_Abbey_(Poitiers)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregorius_van_Tours
https://paysnoyonnais.com/IMG/pdf/5.circuitrosiere.pdf

https://de.wikipedia.org/wiki/St._Joseph_und_Medardus

http://www.luedenscheid.de/luedenscheid_erleben/bildung_und_kultur/denkmaeler/sp_auto_923.php