05 juli

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 05-07-2016
Hele dag

Categorieën


H. Antonio Zaccaria2H. Antonio Maria Zaccaria (1502-1539), stichter van de Barnabieten.

Antonio studeerde medicijnen en werd eerst arts en pas op zijn 26e priester. Twee jaar werkte hij in ziekenhuizen in zijn geboortestad Cremona en ging daarna als biechtvader van gravin Ludovica Torelli naar Milaan, waar hij lid werd van het Oratorium van de Eeuwige Wijsheid. Hij werkte in de tijd van de contrareformatie, waarin oorlog, honger en de pest Noord-Italië teisterden. Antonio wilde het katholieke geloof nieuw leven inblazen, wat hij deed door prediking, nadruk op de sacramenten en het belang van de eucharistie, het invoeren van het Veertigurengebed en het luiden van de klokken om 15.00 uur op de vrijdag (het sterfuur van Jezus).

Antonio stichtte voor het stimuleren van missionering en devotie samen met twee andere priesters drie congregaties: voor priesters, ongehuwde vrouwen en leken. De priesters in de Reguliere Clerici van St. Paulus, kortweg de Barnabieten (omdat ze werkten vanuit het St. Barnabasklooster); de ongehuwde vrouwen in de Angelieken (Engelen van St. Paulus: zij waren ‘engelbewaarders voor de vrouwelijke jeugd’) en de leken (gehuwden) in de Leken van St. Paulus. Hij was zo succesvol met zijn oproepen tot bekeren en in het missioneren in Noord-Italië, dat H. Carolus Borromeus (aartsbisschop van Milaan, feest 4 november) en Franciscus van Sales hun bescherming gaven aan zijn congregaties na zijn dood.
Het lichaam van Antonio bleek 27 jaar na zijn dood nog in tact. Hij werd in 1849 zalig en in 1897 heilig verklaard en rust onder het altaar in de Chiesa di San Barnaba in Milaan.
De Barnabieten, zowel de broeders als de zusters, zijn nog steeds actief in verschillende landen over de hele wereld in opvoeding, missiewerk en pastoraal werk.

Bronnen en meer informatie:
http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/z/370-35667-zaccaria-antonio-maria
http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/05/07-05-1539-antonio.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antonius_Maria_Zaccaria

Engelstalig:
http://www.barnabites.com/life
http://angelicsistersofstpaul.blogspot.nl/
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Maria_Zaccaria
http://www.newadvent.org/cathen/01588a.htm

Achtergronden:
http://www.barnabites.com/aboutus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barnabieten
https://en.wikipedia.org/wiki/Barnabites
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carolus_Borromeus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscus_van_Sales
https://nl.wikipedia.org/wiki/Contrareformatie

Hoofdstuk uit Katholicisme voor Dummies over het Veertigurengebed