02 januari

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 02-01-2017
Hele dag

Categorieën


HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze (overleden resp. 379 en 390), kerkvaders, bisschoppen en kerkleraren.

Basilius de Grote (ook: Basilius van Caesarea) en Gregorius van Nazianze worden samen met Basilius’ broer, Gregorius van Nyssa, gerekend tot de Cappadocische Vaders. Onder hen worden soms ook wel gerekend H. Macrina de Jongere (oudste zus van Basilius en diaken, feest 19 juli) en Amphilochius van Iconium. Ze worden dus soms als een drietal en soms als een vijftal afgebeeld in de iconografie.

Basilius was als bisschop van Caesarea een groot kerkpoliticus en grondlegger van het cenobitisch (georganiseerd samenleven) monnikendom; hij had ideeën over het georganiseerd samenleven van monniken in Egypte geleerd van de monnik Pachomius (feest 15 mei) en bracht die naar Caesarea (nabij Haifa in Israël). Om zijn inzet voor het kloosterleven wordt Basilius ook wel Patriarch van de Oosterse monniken genoemd. Zijn kloosterregel is de basis van de kloosterorde de Basilianen.

Gregorius van Nazianze was een groot theoloog, die veel invloed heeft gehad bij het formuleren van het dogma van de Triniteitsleer (over de Drie-ene God: God is één wezen in drie personen) en daarmee op het Concilie van Constantinopel van 381, waarin de (tot op heden gebeden) geloofsbelijdenis van Nicea werd bevestigd. Hij was tevens de eerste en belangrijkste apofatische theoloog, dwz dat hij benadrukte dat wij God niet kunnen kennen en dat God groter is dan wij kunnen bevatten. Hij werd tijdens het Tweede Concilie van Nicea in 787 uitgeroepen tot Vader der Vaders.

de Drie Grote Hiërarchen

Basilius van Caesarea wordt met Gregorius van Nazianze gerekend tot de Vier Grote Oosterse Kerkvaders (samen met Athanasius de Grote en Johannes Chrysostomus – soms ook met Cyrillus van Alexandrië). Samen met Johannes Chrysostomus zijn ze kerkleraren van de oosters-orthodoxe kerk, vanwege hun inzet voor de orthodoxe formulering van de christelijke geloofswaarheden. Gedrieën worden Basilius, Gregorius van Nazianze en Johannes Chrysostomus in de oosterse kerk als de Drie Grote Hiërarchen herdacht op 30 januari.

In Brugge worden relieken van Basilius (ruggenwervels), die door graaf Robrecht II tijdens de Eerste Kruistocht waren overgebracht, bewaard in de Basiliuskapel van de Basiliek van het Heilig Bloed. Ter ere van hem is er in Brugge ook een bier naar hem vernoemd: Basiliusbier.

Basilius is patroon van het monnikendom in de oosterse kerken en één van de patroonheiligen van Rusland. Zijn voorspraak wordt ingeroepen bij rechtszaken, gerechtelijke uitspraken en valse beschuldigingen. Gregorius van Nazianze is patroon van dichters; zijn voorspraak wordt ingeroepen voor een goede oogst.

Bronnen en meer informatie:

Basilius de Grote:

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/basilius-van-caesarea/basilius-de-grote-32930-378

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/01/02/01-02-0379-basilius-grote.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Basilius_van_Caesarea

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/b/basilius-de-grote

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1912 (deel 1, catechese door paus Benedictus XVI)

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1946 (deel 2, catechese door paus Benedictus XVI)

 

Gregorius van Nazianze:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/01/02/01-02-0390-gregorius.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregorius_van_Nazianze

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/g/gregorius-van-nazianze

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1966 (deel 1, catechese door paus Benedictus XVI)

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1995 (deel 2, catechese door paus Benedictus XVI)

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4593 (vastenpreek door paus Benedictus XVI)

 

Engelstalig:

https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2013-01-02

http://faith.nd.edu/s/1210/faith/interior.aspx?sid=1210&gid=609&calcid=53508&calpgid=61&pgid=12778&crid=0

http://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/saints/saints-stories-for-all-ages/saint-basil-the-great-and-saint-gregory-nazianzen

http://catholicsaints.info/saint-basil-the-great/

https://www.franciscanmedia.org/saint-basil-the-great/ (met audio)

http://catholicsaints.info/saint-gregory-of-nazianzen/

https://www.franciscanmedia.org/saint-gregory-nazianzen/ (met audio)

 

Achtergronden:

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/cappadocische-kerkvaders/cappadocische-kerkvaders-vierde-eeuw

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/d/drie-heilige-hierarchen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cenobiet

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pachomius_(monnik)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Basilianen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek_van_het_Heilig_Bloed

http://www.holyblood.com/?page_id=84

https://nl.wikipedia.org/wiki/Basilius_(bier)

http://www.brugsbierinstituut.be/basilius.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Constantinopel_I

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Concilie_van_Nicea

http://www.womenpriests.org/nl/traditio/deac_rec.asp

http://www.newadvent.org/cathen/01438a.htm