02 december

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 02-12-2016
Hele dag

Categorieën


z-jan-van-ruusbroecZ. Jan van Ruusbroec (1293-1381), monnik, schrijver, mysticus.

Jan van Ruusbroec is één van de grootste mystici van de Middeleeuwen en wordt wel Admirabilis (de Wonderbare), Doctor extaticus (verheven leraar), Doctor divinus (goddelijke leraar) en Grootmeester van de Nederlandse mystiek genoemd. Hij schreef in het Middelnederlands, wat in zijn tijd nog uitzonderlijk was, omdat kloostergeschriften altijd in het Latijn geschreven werden. Hij kwam uit de plaats Ruisbroek (Vlaams-Brabant) ten zuiden van Brussel, werd al jong door zijn oom, die kanunnik was, opgevoed en opgeleid tot priester.

Nadat hij ongeveer 25 jaar kapelaan was in de St. Goedelekerk in Brussel trok hij zich met zijn oom terug in een kluis in Groenendaal in het oude Zoniënwoud, die uitgroeide tot de augustijner priorij van Groenendaal en waar Jan prior van werd. Daar werd hij al snel bekend om zijn vriendelijkheid, contemplatie, wijsheid en mystieke gaven en werd bezocht door velen die spirituele begeleiding zochten. Hij wordt vaak afgebeeld in meditatie in het bos, waar hij uren doorbracht en zijn ervaringen neerschreef. Hij schreef met name over hoe de mens in contact met het goddelijke mysterie kan komen. Niet door inspanning of naleving van geboden, maar door genade en door zich te richten op de goddelijke liefde, die ons allen bemint.

Hij heeft vele werken op zijn naam staan, zoals de beroemde Geestelijke Bruiloft (die hij in zijn tijd in Brussel al schreef) en Van den Zeven Sloten (uit zijn periode in het Zoniënwoud). Vele machtige lieden uit heel Europa zochten hem op, onder wie Geert Grote, met wie hij meerdere gesprekken heeft gevoerd en die waarschijnlijk invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de Moderne Devotie, die het geestelijk leven wilde hervormen.

Jan werd in 1908 zalig verklaard. Zijn gedachtenis wordt jaarlijks gevierd in het Zoniënwoud in België. Daar is het Bosmuseum Jan van Ruusbroec gevestigd in een hoeve die een overblijfsel is van de priorij van Groenendaal waar Jan monnik was.

Bronnen en meer informatie:

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/ruusbroec-jan-van/jan-van-ruusbroec-1293-1381

http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=8405

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/12/02/12-02-1381-jan.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Ruusbroec

http://www.geestkunde.net/uittreksels/van-ruusbroec-die-geestelike-brulocht.html

http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=ruus001 (biografieën over Jan van Ruusbroec)

http://www.mystiek.net/over-deze-site/ruusbroec/ (teksten van Ruusbroec)

https://www.uantwerpen.be/en/rg/ruusbroec-institute/

 

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/blessed-john-van-ruysbroeck/

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/blessed-john-of-rysbroeck-1293-1381-belgian-mystic/

http://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/saints/saints-stories-for-all-ages/saint-john-ruysbroeck

http://www.ccel.org/ccel/ruysbroeck

http://www.ccel.org/ccel/ruysbroeck/adornment.html (Engelse vertaling van zijn Geestelijke Bruiloft)

 

Achtergronden:

https://www.literatuurgeschiedenis.nl/middeleeuwen/literatuurgeschiedenis/lgme041.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathedraal_van_Sint-Michiel_en_Sint-Goedele

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruisbroek_(Vlaams-Brabant)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenendaal_(Hoeilaart)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Priorij_van_Groenendaal

https://nl.wikipedia.org/wiki/Moderne_Devotie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Grote

http://www.c-v-n.be/nl/bosmuseum_101.aspx

http://www.zonienwoud.be/