02 augustus

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 02-08-2016
Hele dag

Categorieën


Archives des Pères du Très-Saint-Sacrement, soumis à copyright

H. Pierre Julian Eymard (1811-1868), ordestichter en Apostel van de Eucharistie.

Pierre Julian heeft het belang van de Eucharistie helpen herontdekken in een tijd waarin het pessimistische Jansenisme (dat ook politieke invloed had) nog steeds zijn sporen naliet.

Na een vrome opvoeding en een zwakke gezondheid en ondanks tegenwerking van zijn vader, werd hij priester in 1834, vervolgens kapelaan en trad daarna in bij de Maristen in Lyon. Hij had een intense devotie voor de werkelijke aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie en bevorderde het Veertigurengebed (Quartant’ore), omdat hij voelde dat de spirituele onverschilligheid van zijn tijd alleen kon veranderen door het vuur van de Eucharistie. De Eucharistie voedt Gods liefde in ons en roept ons op te antwoorden met liefde voor God en onze medemens. Daarom besloot hij na enkele jaren zich alleen nog te richten op de altijddurende aanbidding van het Allerheiligste; het uitstallen van het H. Sacrament in een monstrans is immers symbool voor Gods liefde, waarvan Jezus het centrum is.

Hiertoe stichtte hij eerst in 1856 de congregatie van het Allerheiligst Sacrament (ook genoemd: de Sacramentijnen) en twee jaar later, samen met Marguerite Guillot, de vrouwelijke tak; de congregatie van de Zusters Dienaressen van het Allerheiligst Sacrament. Zij hielden zich behalve met aanbidding ook bezig met het voorbereiden van kinderen op de eerste H. Communie en bevorderden het lekenwerk.

In Nederland bestaat sinds 1957 een kapel van het klooster Regina Pacis van de Dienaressen van het Allerheiligst Sacrament in Kerkrade, waar conform de orde het H. Sacrament permanent wordt vereerd. Ook de Begijnhofkapel in Amsterdam is toevertrouwd aan en wordt bediend door de Sacramentijnen, evenals de Sacramentskerk van het klooster Brakkenstein in Nijmegen.

Pierre Julien werd in 1925 zalig en in 1962 heilig verklaard en ligt opgebaard in een schrijn boven het altaar in de Corpus Christikapel in Parijs. Hij wordt de Apostel van de Eucharistie genoemd.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/08/02/08-02-1868-pierre.php

http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/392

https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Julianus_Eymard

https://nl.wikipedia.org/wiki/Congregatie_van_het_Allerheiligst_Sacrament

http://www.begijnhofamsterdam.nl/sacramentijnen

http://www.kloosterbrakkenstein.nl/www.kloosterbrakkenstein.nl/Congregatie.html

http://nl.ssseu.net/

http://nl.ssseu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=37 (uitgebreide biografie)

 

Engelstalig:

http://blessedsacrament.com/us/st-peter-julian-eymard/

http://blesacrament.org/stpeter.shtml

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-peter-julian-eymard-1811-68-founder-of-the-blessed-sacrament-fathers/

http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=551

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Julian_Eymard

http://catholicsaints.info/saint-peter-julian-eymund/

http://catholicsaints.info/the-our-father-paraphrased-by-saint-peter-julian-eymund/

 

Achtergronden:

https://eymardianplaces.com/paris/chapelle-du-corpus-christi/ (met foto’s van de Corpus Christikapel waar hij ligt opgebaard)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paters_Maristen

http://www.maristen.nl/wie-zijn-wij/paters-maristen

http://blesacrament.org/guillot.shtml (over medestichteres Marguerite Guillot)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jansenisme

Over het Veertigurengebed

Hoofdstuk uit Katolicisme voor Dummies over het Veertigurengebed