01 november

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 01-11-2016
Hele dag

Categorieën


allerheiligenAllerheiligen en Allerzielen

Op 1 november worden alle heiligen die in de hemel bij God zijn opgenomen herdacht, zowel de bekende als de onbekende en zowel heiligen met als heiligen zonder eigen feestdag. Alle heiligen zijn zij die het heil van Jezus herkend en aanvaard hebben.

Sinds de vierde of vijfde eeuw werd 13 mei gevierd als een gedenkdag waarop alle martelaren van het geloof werden vereerd. Oorspronkelijk was 13 mei de wijding van het Romeinse Pantheon in Rome: paus Bonifatius IV zorgde er in 609 voor dat het Pantheon met toestemming van keizer Phocas werd omgebouwd tot kerk en werd toegewijd aan de H. Maagd Maria en alle martelaren. Vele relieken uit de catacomben werden onder het  hoogaltaar herbegraven. Rond die dag (feitelijk de eerste zondag na Pinkteren, in de katholieke traditie het feest van de H. Drie-eenheid) wordt Allerheiligen overigens nog steeds gevierd door de Oosters-Orthodoxe kerk. Het was paus Gregorius IV die in 837 1 november uitriep tot algemene gedenkdag voor alle heiligen en martelaren.

In 1170 werd pas bepaald dat mensen door de paus officieel heilig verklaard werden en niet meer, zoals tot die tijd gebruikelijk was, door verheffing tot de altaren door een plaatselijke bisschop of op voorspraak van een groep gelovigen. Sinds 1634 bestaat de procedure zoals die door paus Urbanus VIII werd vastgelegd, waarin iemand eerst zalig verklaard moet zijn alvorens heilig verklaard kan worden. Met Allerheiligen wordt traditioneel gelezen uit het boek Openbaringen 7, 2-4 en 9-14, waarin de dienaren Gods ontelbaar blijken en er sprake is van een onafzienbare menigte die niet te tellen is, die voor de troon en voor het lam staan.

allerheiligen2De dag na Allerheiligen is het Allerzielen, de dag waarop alle gelovige overledenen worden herdacht. Van oudsher is het een dag waarop voor de zielen in het vagevuur gebeden wordt, opdat ze gereinigd het licht van God kunnen ontvangen. Dit feest wordt sinds 998 gevierd, waar het door H. Odilo, abt van het benedictijnerklooster van Cluny, werd ingesteld en heeft sinds de 13e eeuw de naam Allerzielen gekregen. Op deze dag worden graven schoongemaakt en verse bloemen op het graf gebracht.

Allerheiligen wordt sinds oudsher gevierd met een jaarmarkt. Vroeger was het in Nederland een vrije dag (zoals nu nog in veel andere landen). In Winschoten bestaat de grootste Allerheiligenmarkt van Nederland, de zgn. Adrillen, die wordt gehouden op de eerste twee maandagen van november en gepaard gaat met een kermis.

 

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/11/01/11-01-0000-allerheiligen.php

http://www.venstersopkatholiekgeloven.nl/subartikelen/allerheiligen-en-allerzielen/

http://www.allerheiligen.nl/

http://allerzielen.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Allerheiligen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Allerzielen

http://www.klap.net/religies/christendom/Allerzielen/865allerzielen.html

http://www.bisdom-roermond.nl/allerheiligen-en-allerzielen

Dossier Allerheiligen en Allerzielen met toespraken en catechismussen van de paus

 

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/feast-of-all-saints/

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/the-solemnity-of-all-saints/

http://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=6143

http://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/saints/saints-stories-for-all-ages/all-saints-day-kids

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Bonifatius_IV

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Gregorius_IV

https://nl.wikipedia.org/wiki/Odilo_van_Cluny

http://bijbel.eo.nl/bijbel/openbaring/7

https://www.gemeente-oldambt.nl/in-oldambt/recre-ren-en-evenementen/adrillen

http://oldambt.groningen.nl/evenementen-oldambt/adrillen-jaarmarkt-winschoten