01 januari

#_LOCATIONMAP

Datum/Tijd
Date(s) - 01-01-2017
Hele dag

Categorieën


H. Maria, Moeder van God.

Maria, dochter van HH. Joachim en Anna (feest 26 juli), wordt op 1 januari vereerd als Moeder van God, op het octaaf van Kerstmis en de dag waarop Jezus zijn naam kreeg bij zijn besnijdenis (Jezus’ Zoete Naam, later gevierd op 3 januari). Deze dag is in 1967 ingesteld als Internationale Dag van de Vrede/Wereldvrededag. Paus Franciscus schrijft elk jaar een boodschap voor Wereldvrededag.

Maria’s cultus werd in Efeze, dat een centrum was voor de moedergodin Artemis/Diana, bevorderd door de apostelen Paulus, Timoteüs en Barnabas. Met het Concilie van Efeze in 431 werd vastgesteld dat Maria Theotokos (Moeder van God) is; immers als Jezus God is, zoals was vastgesteld op het Concilie van Nicea in 325, dan was Maria, zijn moeder, Moeder Gods.

Dit dogma werd bekrachtigd met de bouw van de Kerk van Maria, een kathedraal vlakbij de haven. Oorspronkelijk werd dit feest gevierd op 11 oktober en werd door paus Paulus VI verplaatst naar 1 januari.

Maria’s naam komt als Mirjam voor in het Oude Testament en als Maryam in de Koran (als moeder van Isa, Jezus).

De legende vertelt dat Maria in Efeze begraven zou zijn, en het huis waar ze was overleden, het Huis van de Heilige Maagd Maria werd een bedevaartplaats, overigens zowel voor christenen als voor moslims. Dit huis werd in de 19e eeuw herbouwd naar beschrijvingen van de mystica Z. Anna Catharina Emmerich (feest 9 februari).

Het huis van Maria waarin Jezus opgroeide in Nazareth zou in 1291 door engelen naar Dalmatië (Kroatië) zijn gebracht en vervolgens in 1294 naar Loreto, waar het zich bevindt in de Basiliek van het Heilig Huis. Dit is in 1491 erkend als Mariabedevaartplaats. Maria van Loreto wordt gevierd op 10 december.

In 582 werd het feest van Maria Ten Hemelopneming (15 augustus) ingevoerd door keizer Mauricius in Byzantium. Paus Sergius I (feest 8 september) zorgde ervoor dat deze feestdag, die oorspronkelijk Ontslaping van Maria (Dormitio Marae) heette, in de 7e eeuw ook in Rome op de kalender kwam.

Pas sinds de 8e eeuw heet het feest Ten Hemelopneming en wordt Maria ook zo afgebeeld en met het Eerste Vaticaans Concilie werd gevraagd hier een dogma van uit te vaardigen, wat gebeurde in 1950: Maria werd met lichaam en ziel tot de hemelglorie opgenomen.

Er zijn mede door toedoen van paus Sergius I meerdere Mariafeesten ingesteld: Maria Geboorte (8 september), Maria Onbevlekte Ontvangenis (8 december), Maria Boodschap (25 maart, Annunciatie), en Maria Lichtmis (2 februari). Door het jaar heen zijn er nog veel meer.

Maria is in vele landen overal in de wereld verschenen als troosteres en om mensen aan te moedigen meer te bidden en er zijn vele congregaties aan haar gewijd. De theologische doordenking van het geloof in Maria wordt mariologie genoemd.

 Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/01/01/01-01-0001-maria.php

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/h/hoogfeest-van-maria-moeder-van-god

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/alma-redemptoris-mater

https://nl.wikipedia.org/wiki/Theotokos

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)

http://www.deboog.nl/Heilige-Maria-Moeder-van-God.html

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/12/10/12-10-1294-maria.php (Maria van Loreto)

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/01/03/01-03-0001-jezus.php (Jezus’ Zoete Naam)

Boodschap paus Franciscus voor Wereldvrededag 2024

 

Engelstalig:

http://en.radiovaticana.va/news/2016/12/26/feast_of_mary,_mother_of_god__%E2%80%93_january_01,_2017/1281705

https://en.wikipedia.org/wiki/Solemnity_of_Mary,_Mother_of_God

https://en.wikipedia.org/wiki/Mary,_mother_of_Jesus

https://www.ewtn.com/faith/teachings/maryc1.htm

http://www.catholic.com/tracts/mary-mother-of-god

 

Achtergronden:

Heel veel afbeeldingen van Maria: http://davenation.com/madonnas/found/

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/alma-redemptoris-mater

https://nl.wikipedia.org/wiki/Moeder_van_alle_goden#Christelijke_cultus

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_van_Maria

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/442/het-derde-oecumenische-concilie-van-efeze-431

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/289/de-eerste-zeven-oecumenische-concilies

https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_van_de_maagd_Maria

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)#Mariafeesten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria-Tenhemelopneming

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria-Geboorte

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onbevlekte_Ontvangenis_van_Maria

https://nl.wikipedia.org/wiki/Annunciatie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek_van_het_Heilig_Huis

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maryam

http://www.marypages.com/indexnl.html (Mariaverschijningen)

https://www.kro.nl/katholiek/abc/alma-redemptoris-mater

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/385/mariologie