28 december

HH. Onnozele kinderen.

Het feest van de Onnozele (onschuldige) kinderen verwijst naar het Bijbelverhaal Mattheüs 2,13-18, waarin de mannelijke onschuldige (onnozele) kinderen van onder de twee jaar in en rondom Bethlehem op last van koning Herodes werden vermoord, omdat volgens de wijzen uit het Oosten de koning van de Joden (Jezus) geboren was. De magiërs werden in een droom gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te keren.

Uit Matteüs 2 (NBV): “Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen.

Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: ‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.’” Rachel is hier de verpersoonlijking van de ontroostbare moeders.

Na de kindermoord vluchtten Jozef en Maria naar Egypte, waar Jezus opgroeide tot ze terug kunnen keren, omdat Herodes dan gestorven is. Sinds de vijfde eeuw worden de onschuldige kinderen beschouwd als eerste martelaren omwille van Christus. Voor het eerst werd deze gebeurtenis gevierd in 505 in Carthago als een verkleedfeest.

Hoewel betwist wordt of Herodes werkelijk schuldig is geweest aan deze misdaad, worden de Onnozele Kinderen nog steeds herdacht om aandacht te vragen voor alle onschuldige kinderen die ook heden nog steeds slachtoffer zijn van machtsmisbruik en geweld in onze maatschappij. Denk vandaag aan en bid voor de kindsoldaten, de onbeschermde minderjarige vluchtelingen, de kinderarbeid in ontwikkelingslanden waar ook wij als rijken in het Westen van profiteren en denk aan alle andere kinderen die slachtoffer zijn van welk misbruik dan ook.

De Onnozele Kinderen worden beschouwd als patroonheiligen voor misdienaars, baby’s en jonge kinderen in gevaar; voor vondelingen, scholieren en studenten en worden aangeroepen tegen eerzucht en jaloezie.

Naar een oud volksgebruik mochten kinderen deze dag de baas zijn en langs de deuren gaan voor geld en snoep. In Valkenswaard wordt sinds 1978 deze dag kilo’s snoep van de toren van de St. Nicolaaskerk gegooid voor de kinderen.

Het Engelse kerstlied Coventry Carol uit de 16e eeuw is een oude hymne die hierover vertelt: “Herodes de koning in zijn woede, heeft vandaag bevolen. Zijn machtige mannen, onder zijn ogen, alle jonge kinderen te doden.”

Bronnen en meer informatie:

http://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/2

http://www.heiligen.net/heiligen/12/28/12-28-0001-onnozele.php

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/o/onnozele-kinderen

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/feest-van-onschuldige-kinderen-zo-had-je-het-nog-niet-bekeken

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/wat-het-feest-van-de-onschuldige-kinderen-ook-alweer

http://www.igniswebmagazine.nl/spiritualiteit/de-goddelijke-logica-van-een-gruwelijk-verhaal/

http://www.beleven.org/feest/onnozele_kinderen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onschuldige_Kinderen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kindermoord_van_Bethlehem

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienU/unschuldige_Kinder.htm

 

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/holy-innocents/

http://catholicsaints.info/the-golden-legend-the-history-of-the-holy-innocents/

https://en.wikipedia.org/wiki/Massacre_of_the_Innocents

https://en.wikipedia.org/wiki/Coventry_Carol

https://en.wikipedia.org/wiki/Massacre_of_the_Innocents_(Rubens)

http://www.goarch.org/chapel/saints_view?contentid=358&type=saints

http://www.newadvent.org/cathen/07419a.htm

https://www.franciscanmedia.org/holy-innocents/ (met audio)

 

Achtergronden:

http://bijbel.eo.nl/bijbel/jeremia/31

http://ngm.nationalgeographic.com/2008/12/herod/mueller-text

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2593691353/Massale+babymoord+herdacht+met+snoepregen+Onnozele+Kinderen.aspx

http://www.antondewit.nl/onnozele-kinderen/