25 december

Jezus’ geboorte, Kerstmis

Op 25 december wordt de geboorte van Jezus gevierd. Volgens de Joodse overlevering uit het boek Leviticus 23 kan deze gebeurtenis terug geteld en gerelateerd worden aan het Loofhuttenfeest. Pas tussen 336 en 354 wordt in het Martelarenboek melding gedaan van de geboorte van Jezus.

Zijn opstanding en verrijzenis, Pasen dus, wordt vanaf de eerste christenen als het belangrijkste feest gevierd. De website Heiligen3S vertelt hierover dat Pasen als drievoudig feest (begin van de lente in de joodse Paastijd, Jezus’ opstanding uit de dood en de schepping van de wereld) vanaf 243 in Palestina gevierd werd op 25 maart. Deze datum 25 maart werd later de feestdag van Maria Boodschap, de Annunciatie, de dag waarop Maria werd aangekondigd dat ze zwanger zou worden van de H. Geest. Negen maanden later was het 25 december, de dag waarop de geboorte van Jezus wordt gevierd.

In 1224 werd pas de eerste kerststal op initiatief van H. Franciscus van Assisi (feest 4 oktober) gemaakt in zijn geboortedorp Greccio, gebaseerd op het Evangelie volgens Lucas. Hij kreeg hiervoor toestemming van paus Honorius III. Deze eerste kerststal was een levende kerststal, met echte mensen en dieren, waarmee hij het verhaal over Jezus’ geboorte en de omstandigheden daaromheen verbeeldde.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/12/25/12-25-0001-jezusloof~.php (relatie met Loofhuttenfeest)

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/12/25/12-25-0001-jezushist~.php (in historische context)

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/03/25/03-25-0000-maria.php (over Maria Boodschap)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)

https://www.kro.nl/katholiek/abc/kerstmis

https://www.kro.nl/katholiek/abc/kerstoctaaf

https://www.kro.nl/katholiek/abc/kersttijd

https://www.kro.nl/katholiek/abc/maria-boodschap

 

Over de Kerststal:

https://www.kro.nl/katholiek/abc/kerststal

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/12/25/12-25-0001-jezusstal~.php (over eerste kerststal)

 

Engelstalig:

https://www.catholicireland.net/saintoftheday/nativity/

http://catholicsaints.info/christmas/

http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=665 (Nativity of the Lord)

http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=664 (Vigil of Christmas)