19 december

Z. Urbanus V (1310-1370), paus.

Urbanus werd geboren als Guillaume de Grimoard en was een benedictijner monnik, prior van de abdij van Chirac, abt van de abdij van Sint-Germanus van Auxerre en van de abdij St. Victor in Marseille. Hij had kerkelijk recht gestudeerd en werkte als docent op universiteiten, als pauselijk gezant in Napels en als administrateur in Avignon toen hij in 1362 werd gekozen tot paus omdat paus Innocentius VI was overleden.

Hij resideerde als paus Urbanus V in Avignon tijdens de zgn. Babylonische ballingschap der pausen. Koning Filips IV had in 1305 de toenmalige paus geadviseerd naar Avignon te komen, omdat Rome sinds de Middeleeuwen vrijwel onbewoonbaar was geworden door de vele pestepidemieën en oorlogen, hoewel de bisschoppelijke paleizen nog wel enigszins werden onderhouden.

Urbanus V was als geschoolde monnik een sobere man, wars van alle uitbundige rijkdom in het pauselijk paleis. Hij bleef zich kleden in zijn habijt, woonde eenvoudig, hervormde het pontificaat, bestreed simonie, herstelde kerken en kloosters (o.a. de abdij van Monte Cassino, die hij ook diens onafhankelijkheid teruggaf), ondersteunde kunst en cultuur en wist vrede te stichten in heikele politieke situaties, zoals na het bloedblad bij de verovering van Alexandrië door koning Peter I van Cyprus, waarna hij Peter dwong vrede te sluiten met de sultan.

Ook bevorderde en herstelde hij het hoger onderwijs, stichtte universiteiten in Hongarije, Krakau, Wenen en Orléans. Hij excommuniceerde iedereen die Joden met geweld poogde te bekeren of molesteerde maar ondanks verwoede pogingen lukte het hem niet om de Westerse en Oosterse kerk weer bijeen te krijgen.

Hij keerde in 1367 mede door toedoen en op advies van H. Birgitta van Zweden (feest 23 juli) terug naar Rome om de Babylonische ballingschap van de pausen te beëindigen. Hij keerde echter op het einde van zijn leven toch terug naar Frankrijk om bij bekenden te zijn, waar hij drie maanden later overleed.

In 1377, dus pas na Urbanus’ dood, keerde paus Gregorius XI door toedoen van H. Catharina van Siena (feest 29 april) terug naar Rome. Er bleven echter ook pausen in Avignon, die de koning loyaal bleven, waarmee het Westerse Schisma begon, dat pas in 1417 ten einde kwam na de uitvoering van het Concilie van Konstanz.

Urbanus V werd zalig verklaard in 1870, 500 jaar na zijn dood. Hij werd bijgezet in de abdij van St. Victor in Marseille, waar zijn graf verloren ging tijdens de Franse Revolutie.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/12/19/12-19-1370-urbanus.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Urbanus_V

http://www.isgeschiedenis.nl/toen/september/guillaume-grimoard-wordt-paus-urbanus-v/

 

Engelstalig:

http://www.newadvent.org/cathen/15214a.htm

https://www.franciscanmedia.org/blessed-pope-urban-v/ (met audio)

https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Urban_V

http://catholicsaints.info/pope-blessed-urban-v/

http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=89

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Babylonische_ballingschap_der_pausen

http://www.adhereijgers.nl/GeschiedenisRome/index.htm#middeleeuwen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_I_van_Cyprus

https://nl.wikipedia.org/wiki/Westers_Schisma