18 december

H. Winnibald van Heidenheim (701-761), missionaris en abt.

Winnibald (ook bekend als Wunibald) kwam uit een familie van heiligen uit het Engelse Wessex: hij was een zoon van HH. Richard en Wunna, broer van HH. Willibald en Walburga (feest 25 februari) en neef van H. Bonifatius (feest 5 juni).

Winnibald ging met zijn vader en broer als pelgrim naar het Heilige Land. Onderweg overleed zijn vader in Lucca en Winnibald werd ziek en bleef zeven jaar in Rome, waar hij studeerde en leefde als monnik. Na een korte terugkeer naar Engeland ging hij echter al snel terug, ontmoette zijn neef Bonifatius en ging samen met hem en nog enkele gezellen naar Duitsland om te missioneren, met name in de buurt van Thüringen, waar hij in 739 tot priester werd gewijd, en tevens rond Beieren en Mainz.

Zijn broer Willibald was wel in het Heilige Land terecht gekomen, monnik geweest in Monte Cassino en werd nadien door Bonifatius tot bisschop van Eichstätt gewijd. Winnibald en zijn broer stichtten samen in Heidenheim een dubbelklooster, naar model van Angelsaksische dubbelkloosters, een unicum in deze regionen. Dit klooster was gestoeld op de regel van Benedictus, die hier door Winnibald werd geïntroduceerd.

Hun zus Walburga kwam over uit Engeland en werd abdis van het vrouwelijke gedeelte en Winnibald eerste abt van het mannenklooster. Heidenheim werd een belangrijk religieus centrum in Duitsland, ook voor het verspreiden van de regel van Benedictus. Na zijn dood werd Walburga abdis voor het gehele klooster en werd Winnibald bijgezet in de crypte. Daar gebeurden vele wonderen, waarna in 870 zijn relieken werden overgebracht naar Eichstätt, waar hij werd herbegraven in de kathedraal. De voormalige kloosterkerk van Heidenheim werd tijdens de Reformatie leeg gehaald.

Winnibald is patroonheilige voor bouwvakkers en verloofden. Hij wordt vaak afgebeeld met een troffel, verwijzend naar de kerken en de abdij die hij bouwde.

 

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/12/18/12-18-0761-winnibald.php

http://www.heiligen.net/heiligen/12/18/12-18-0761-winnibald_0.php?JPG=3

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wunibald

https://www.bistum-eichstaett.de/kiz/leseproben/heiliger-wunibald-unterwegs-um-christi-willen/

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/winnibal

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienW/Wunibald_von_Heidenheim.html

http://www.artefax.de/geschichte/heidenheim/heidenheimneunzw.html

 

Engelstalig:

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-winnibald/

http://catholicsaints.info/saint-winebald-of-heidenheim/

 

Achtergronden: