11 december

H. Damasus I (306-384), paus

Paus Damasus I is bekend om zijn liefde voor de H. Schrift. Hij gaf H. Hiëronymus (feest 30 september) de opdracht om de Bijbel in het Latijn te vertalen, de zgn. Vulgaat, waarmee hij het Latijn introduceerde in de liturgie.

Hij was zeer toegewijd aan de graven van de martelaren in de catacomben, die hij liet herstellen. Hij schreef vele epigrammen; korte opschriften voor de graven van heiligen en martelaren, zoals voor die van H. Tarcisius (feest 15 augustus), de patroonheilige van misdienaars en voor HH. Marcellinus en Petrus (feest 2 juni), voor wie hij een bijzondere verering had.

Hij was diaken toen hij in 366 werd gekozen tot bisschop van Rome. Dat was een roerige tijd, waarin Ursinus, zijn rivaal, de Heilige Stoel claimde en Damasus beschuldigde van een misdrijf om hem in diskrediet te brengen. Damasus moest zich verdedigen in een burgerlijke rechtbank en voor een synode van bisschoppen en won het pleit.

Als paus heeft hij behalve de Bijbel laten vertalen en de catacomben laten herstellen, ook kerken laten bouwen, restaureren en verfraaien, missionarissen op weg gestuurd, de liturgie hervormd en fel tegen het arianisme gepredikt.

Hij werd in zijn strijd tegen het arianisme gesteund door keizer Theodosius, die de geloofsbelijdenis van Nicea (van 325) liet bevestigen in een Tweede Oecumenisch Concilie in 381 in Constantinopel. In het jaar 380 had hij Theodosius al zover gekregen dat het christendom werd erkend als staatsgodsdienst.

Damasus I was de eerste die de Heilige Stoel de apostolische stoel noemde, om te benadrukken dat het ambt van de bisschop van Rome verbonden was met de apostel Petrus. Daarmee is hij feitelijk de eerste paus. Hij schijnt echter ook dol op eten en vrouwen te zijn geweest (het celibaat was toen nog niet verplicht).

Hij werd begraven naast zijn moeder en zuster, aan wie hij erg gehecht was. Zijn relieken zijn later verplaatst naar de San Lorenzo in Damasobasiliek in Rome, die is opgenomen in de pauselijke kanselarij (Palazzo della Cancelleria). Damasus I is patroonheilige van archeologen.

Bronnen en meer informatie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Damasus_I

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/12/11/12-11-0384-damasus.php

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/paus

http://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/h-damasus/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2013/03/12/wie_was_de_eersteechtepaus-1-1566534/

 

Engelstalig:

http://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/saints/saints-stories-for-all-ages/saint-damasus-i

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/pope-st-damasus-366-384-proponent-of-the-papal-primacy/

https://www.newadvent.org/cathen/04613a.htm

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=41

http://catholicsaints.info/pope-saint-damasus-i/

https://www.britannica.com/biography/Saint-Damasus-I

https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Damasus_I

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arianisme

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/oecumenische-concilies-de-eerste-zeven/de-eerste-zeven-oecumenische-concilies

https://nl.wikipedia.org/wiki/Epigram

https://en.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo_in_Damaso

https://en.wikipedia.org/wiki/Palazzo_della_Cancelleria

https://nl.wikipedia.org/wiki/Celibaat

https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/26822/het-celibaat-van-de-katholieke-kerk.html