09 december

H. Pierre Fourier (1565-1640), de ‘heilige van Lotharingen’

Pierre Fourier (ook bekend onder de Latijnse vorm Petrus Forerius) werd geboren in Mirecourt in Lotharingen. Hij trad in bij de Augustijner Koorheren in Chaumousey en werd in Trier priester gewijd in 1589. Hij kon de Summa Theologica van H. Thomas van Aquino uit zijn hoofd reciteren. Hij werd een begenadigd en inspirerend prediker en stichter en had een grote devotie voor Maria.

Door de bisschop van Metz werd hij In Mattaincourt in de Vogezen gestationneerd, een gebied waar veel corruptie en een zwak spiritueel klimaat heerste, vooral na de opkomst van de Reformatie. Het lukte hem liefdadigheidsinstellingen en banken voor armen te stichten (die geen rente vroegen) en werd geestelijk leidsman van Alix leClerc.

Samen met Alix le Clerc, die later zelf is zaliggesproken (feest 9 januari), stichtte hij de congregatie van de Kanunnikessen van de H. Augustinus van Onze Lieve Vrouw, gericht op opvoeding en onderwijs voor zowel rijke als arme meisjes. Daarmee werd feitelijk het moderne basisonderwijs voor meisjes gesticht, want in die vorm bestond die nog niet.

Deze congregatie, ook wel kortweg de Congregatie/Congrégation Notre-Dame genoemd, verspreidde zich niet alleen in Frankrijk, maar wist ook Duitsland en Engeland en later België en Nederland te bereiken.

Pierre werd gezonden om Lotharingen en de regio ten westen van Straatsburg te bekeren, dat onder invloed stond van het calvinisme. Daarin slaagde hij uitmuntend, vooral omdat hij in kleine groepjes met mensen in gesprek ging. Hij weigerde echter trouw te zweren aan koning Lodewijk XIII en leefde vervolgens in ballingschap in de stad Gray, ten noordoosten van Dijon, waar hij voor pestslachtoffers zorgde en overleed.

In Vught werd ook een meisjesschool gesticht, het klooster Alix le Clerc, dat bekend is geworden als ‘De nonnen van Vught’ ofwel het taleninstituut Regina Coeli, dat overigens in eerste instantie was gesticht om missionarissen voor te bereiden op hun reizen naar het buitenland. Inmiddels zijn de laatste zusters daarvan overleden – de laatste in 2019.

Er bestaat een ‘St. Pierre Fourier Stichting’, afgekort STPF; een stichting die in 1903 is opgericht als rechtspersoon voor de Zusters Kanunnikessen van de H. Augustinus in Nederland. Omdat de zusters inmiddels niet meer bestaan, valt deze stichting sinds 2005 onder Nederlands recht. Deze stichting zet zich nog steeds in voor onderwijs aan kinderen.

De onderwijscongregatie werd in 1654 door H. Marguerite Bourgeoys geïntroduceerd in Canada, waar ze vooral in de regio rond Montréal werkzaam was.

Pierre werd in 1730 zalig en in 1897 heilig verklaard. Al vóór zijn heiligverklaring werd in 1842 Mattaincourt opdracht gegeven door de plaatselijke priester om een kerk voor Pierre Fourier te bouwen. Deze werd in 1853 voltooid. Hier zijn relieken van Pierre te vinden en is een kapel voor Alix Le Clerc. Op de colonnade van de St. Pieter in Vaticaanstad staat een standbeeld van hem.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen.net/heiligen/12/09/12-09-1640-pierre.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Fourier

 

Engesltalig:

https://catholicsaints.info/saint-peter-fourier/

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Fourier

http://www.stpetersbasilica.info/Statues/Founders/PeterFourier/Peter%20Fourier.htm

https://www.newadvent.org/cathen/11767b.htm

 

Achtergronden:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Pierre-Fourier_de_Mattaincourt

https://www.wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/klooster-alix-le-clerc-in-vught

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/overlijden-annette-heere-maakt-einde-aan-de-nonnen-van-vught

https://www.hetklaverblad.nl/nieuws/cultuur/het-verhaal-van-de-nonnen-van-vught/

https://nos.nl/artikel/2297051-laatste-non-van-vught-overleden

https://mensenlinq.nl/overlijdensberichten/zuster-annette-mere-lidwine-heere-8459087/

https://www.stpf.nl/Historie/ (website St. Pierre Fourier Stichting)

https://www.reginacoeli.nl/ (website ‘Nonnen van Vught’, taleninstituut Regina Coeli)

https://cnd-csa.org/ (website Congrégation Notre-Dame)