07 december

h-ambrosius-van-milaanH. Ambrosius van Milaan (334-397), bisschop, kerkleraar en kerkvader.

Ambrosius was een goede herder voor zijn gelovigen, zorgde voor de armen en was een buitengewoon prediker. Hij is vooral bekend geworden als de bisschop die H. Augustinus van Hippo wist te bekeren en hem in 387 doopte.

Omdat Ambrosius’ woorden ‘vloeiden als honing’ naar de legende dat boven zijn wiegje de bijen honing in zijn mond druppelden, is hij patroonheilige van bijenhouders geworden en wordt hij vaak met een bijenkorf afgebeeld. Hij heeft vele preken en bijbelcommentaren nagelaten, evenals brieven naar zijn zuster Marcellina.

Hij bevorderde het kloosterleven en het kerkgezang; er worden nu nog steeds hymnen van hem gezongen, waarvan het Te Deum, Aeterne rerum conditor en Deus creator omnium de bekendste zijn.

Ambrosius kwam uit Trier en was zoon van een Romeinse prefect in Gallië, een vooraanstaande christelijke familie. Hij studeerde in Rome en werd gouverneur in Milaan. Daar werd hij in 374 uitgeroepen tot bisschop door verkiezing van gelovigen toen er geen overeenstemming kon worden bereikt over de opvolging van de overleden bisschop.

Ambrosius was weliswaar christelijk opgevoed, maar nog niet gedoopt; dat moest toen natuurlijk eerst gebeuren. Ambrosius verzette zich hier eerst tegen: hij werd immers van een werelds in een geestelijk ambt gedwongen. Toch accepteerde hij zijn benoeming en werd een vurig pleitbezorger voor de zuivere christelijke leer, zoals die was vastgesteld op het Concilie van Nicea (in 325).

Ambrosius leefde in een tijd dat het arianisme vele volgelingen had. En omdat de keizerlijke familie, die ariaans was, in Milaan resideerde, waren ook vele Milanezen ariaans. Binnen het arianisme wordt Jezus niet gelijkgesteld aan God maar als god gelijkend beschouwd. Ambrosius preekte daarom veelvuldig over dit onderwerp, vaardigde edicten uit en riep concilies bij elkaar om het arianisme te bestrijden.

De nieuwe keizer Theodosius I verklaarde in 381 de geloofsbelijdenis van Nicea als geldig. Desondanks wist hij de woede van Ambrosius op zijn hals te halen toen in zijn opdracht 7000 mensen werden afgeslacht bij het Bloedbad van Thessaloniki in 390. Ambrosius weigerde hem de toegang tot de kerk en de eucharistie en Theodosius werd gedwongen openbaar boete te doen.

Ambrosius werd nog op de oude manier tot de eer der altaren verheven (heilig verklaard). In de katholieke traditie wordt zijn feestdag gevierd op 7 december (zijn bisschopswijding) en in Milaan en omstreken op 4 april (zijn sterfdag). Om zijn invloed en inbreng werd hij door paus Bonifatius VIII in 1295 verklaard tot Doctor Ecclesia (kerkleraar).

Hij wordt tevens gerekend tot de vier Latijnse (westerse) kerkvaders, samen met H. Gregorius de Grote (feest 3 september), H. Hiëronymus (feest 30 september) en H. Augustinus (feest 28 augustus). Hij ligt opgebaard in een glazen schrijn in de Basilica di Sant’Ambrogio in Milaan.

Behalve van imkers is hij patroonheilige van de politie, bisschoppen, huisvrouwen en huisdieren.

Bronnen en meer informatie:

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/ambrosius-van-milaan/ambrosius-van-milaan-ca-335-397

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=2090 (catechese van paus Benedictus XVI, 2007)

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/12/07/12-07-0397-ambrosius.php

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/ambrosius

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ambrosius_van_Milaan

http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Ambrosius

http://vroegekerk.nl/content.php?id=46

http://www.damon.nl/authors/30713-kerkvader-ambrosius-339-397

http://www.rd.nl/kerk-religie/augustinus-en-ambrosius-een-ontmoeting-in-milaan-met-grote-gevolgen-1.523124

Hoofdstuk uit het boek Beschermheiligen in de Lage Landen

 

Engelstalig:

http://www.newadvent.org/cathen/01383c.htm

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/saint-ambrose-339-397-bishop-of-milan/

https://www.britannica.com/biography/Saint-Ambrose

https://www.franciscanmedia.org/saint-ambrose/ (met audio)

http://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/saints/saints-stories-for-all-ages/saint-ambrose-c-340-397

http://catholicsaints.info/saint-ambrose-of-milan/

http://catholicsaints.info/golden-legend-saint-ambrose/

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arianisme

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Concilie_van_Nicea

https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodosius_I

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedbad_van_Thessaloniki

http://www.bijzondereplaatsen.nl/italie/milaan/basilica-di-sant-ambrogio.htm

http://www.christenhistorici.nl/wp-content/uploads/2015/01/19961294613624.Ambrosius-van-Milaan-Ambrose-Milan-McLynn-Review.pdf (recensie van boek)

http://www.damon.nl/book/zingen-met-mijn-geest-en-ook-met-mijn-verstand