30 september

h-hieronymusH. Hiëronymus (ca. 347-420), kerkleraar en kerkvader.

Hiëronymus is vooral bekend als vertaler van de Bijbel van het Grieks in het Latijn, de Vulgaat of Vulgata, die hij schreef tussen 390 en 405 in opdracht van paus Damasus I (feest 11 december). Zijn vertaling werd tijdens het Concilie van Trente als gezaghebbend verklaard en werd tot in de vorige eeuw nog gebruikt. Hij was een zeer geleerd man, kende ook het Hebreeuws en liet naast de Vulgaat vele andere literaire werken, Bijbelcommentaren, hagiografieën en vertalingen uit het Grieks van Griekse kerkvaders na.

Hij kwam uit de regio rondom het huidige Ljubljana, studeerde in Rome, reisde door Europa en kwam in Trier in aanraking met het monnikenleven, waardoor hij besloot zelf monnik te worden. Hij leefde achtereenvolgens in Aquileia en Antiochië, leerde Grieks en Hebreeuws en werd priester.

Terug in Rome werd hij priester en secretaris van paus Damasus I, die hem opdracht gaf de Bijbel te vertalen in het Latijn. Daarvoor trok hij zich vanaf 386 terug als kluizenaar bij Bethlehem, waar zich volgelingen bij hem voegden en zijn kluizenaarscel uitgroeide tot een klooster met een grote kloosterbibliotheek. Met de hulp van enkele vrouwen kwamen er ook vrouwenkloosters bij.

Hiëronymus stond bekend om zijn gewoonte om streng te vasten, om zijn prikkelbaar karakter en vooral om zijn enorme kennis.

Volgens de legende zou hij een leeuw hebben getemd, die gewond was aan een poot, zich door hem liet verzorgen en vervolgens trouw bij hem bleef. Vandaar dat hij wel wordt afgebeeld met een leeuw aan zijn voeten.

Hiëronymus wordt gerekend tot de vier grote kerkvaders van het Westen, samen met Ambrosius van Milaan (feest 4 april en 7 december), Augustinus van Hippo (feest 28 augustus) en Gregorius de Grote (feest 3 september).

De kardinaalshoed op sommige afbeeldingen van hem verwijst naar zijn secretariswerkzaamheden en adviseurschap voor paus Damasus – hoewel er in die tijd nog geen kardinalen waren, werd het gebruikelijk in de Renaissance om secretarissen zo af te beelden. Hij wijst vaak naar een schedel, waarmee hij ons oproept ons voor te bereiden op de dood: Cogita Mori (gedenk te sterven).

Hiëronymus is patroonheilige van vertalers en exegeten en daarnaast van archeologen, archivarissen, bibliothecarissen en studenten.

Bronnen en meer informatie:

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/hieronymus/hieronymus-van-stridon-347-420

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/h/hieronymus

http://hieronymus-vertalingen.nl/over-hieronymus

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/09/30/09-30-0420-hieronymus.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%ABronymus_van_Stridon

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=2097 (catechese door paus Benedictus XVI, deel I)

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=2102 (catechese door paus Benedictus XVI, deel II)

Apostolische brief Scripturae Sacrae affectus naar aanleiding van de 1.600ste verjaardag van het overlijden van de Heilige Hiëronymus

http://www.rd.nl/kerkvader-hieronymus-moest-alles-loslaten-1.321261

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/hi%C3%ABronymus-van-stridon-vurige-en-opvliegende-bijbelgeleerde

 

Engelstalig:

https://www.franciscanmedia.org/saint-jerome/ (met audio)

https://www.christianiconography.info/jerome.html

http://catholicsaints.info/saint-jerome/

http://catholicsaints.info/golden-legend-life-of-saint-jerome/

http://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2014-09-30

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-jerome-340-420-priest-and-doctor-of-the-church/

https://www.britannica.com/biography/Saint-Jerome

https://en.wikipedia.org/wiki/Jerome

http://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/saints/saints-stories-for-all-ages/saint-jerome

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=10

 

Achtergronden:

https://www.kro.nl/katholiek/abc/vulgaat

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vulgaat

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ambrosius_van_Milaan

https://nl.wikipedia.org/wiki/Augustinus_van_Hippo

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Gregorius_I

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkvader

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Damasus_I