29 september

HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen.

Michaël, Gabriël en Rafaël zijn de drie aartsengelen die in de Bijbel wordt genoemd. Er zijn nog vier aartsengelen die buiten de Bijbel bekend zijn geworden, namelijk Uriël, Barachiël, Jehudiël en Shealtiël. Aartsengelen staan het dichtst bij God: de laatste lettergroep “-el” betekent God. Ze zijn boodschappers van Gods liefde aan de mensen en gelden als beschermers, gidsen en helers.

Gabriël (‘Sterke man Gods’) is bekend uit de Bijbelboeken Daniël en Lucas, waar hij verschijnt aan Zacharias en Maria. Gabriël draagt altijd een lelie als symbool van maagdelijkheid van Maria (bij de annunciatie). Rafaël (‘God heeft genezen’) openbaarde zich met name aan Tobit en draagt een vis, omdat de vader van Tobit van blindheid genas met de gal uit de vis.

Michaël (‘Wie is als God?’) komt voor in Openbaring en is de aanvoerder van het leger van engelen en wordt daarom afgebeeld in soldatenkledij met een lans of een zwaard. Hij zou het Paradijs bewaken nadat Adam en Eva daaruit verdreven waren en draagt een zwaard in de vorm van een vlam en een weegschaal, waarmee hij goede en kwade daden kan afwegen.

Door de beschrijving in het boek Openbaring wordt Michaël afgebeeld als de strijdvaardige engel die de goede engelen aanvoert en de draak en de boze engelen verslaat. De goede engelen staan voor naastenliefde, barmhartigheid en vergevingsgezindheid; de boze engelen voor strijd, eigenbelang, onderdrukking en overheersing. Hij is daarmee de beschermer van de vijanden van onze ziel en wordt beschouwd als de beschermer en verdediger van de kerk. Voor hem werd de eerste kerk al door keizer Constantijn gebouwd in Constantinopel; het Michaëlion.

In 590 riep paus Gregorius de Grote (feest 3 september) op tot een grote processie ter ere van aartsengel Michaël toen in Rome de pest woedde. Michaël zou toen zijn verschenen op het mausoleum van keizer Hadrianus bij de Tiber en dit mausoleum heet sindsdien de Engelenburcht. In 1753 werd een bronzenbeeld van Michaël op de burcht geplaatst. Deze gebeurtenis wordt op 25 april herdacht.

Op 8 mei worden de verschijningen van aartsengel Michaël op de Berg Gargano herdacht. Michaël zou bij zijn eerste verschijning deze plek geclaimd hebben bij de plaatselijke bisschop. Bij de tweede verschijning in 492 beschermde Michaël de nabijgelegen stad Siponto tegen invallen en vond de bisschop een voetafdruk van de engel in de grot. Bij de derde verschijning verklaarde Michaël dat zijn grot tot basiliek was gewijd; sindsdien heet de kerk aldaar Sancti Angeli usque ad coelos. Tenslotte, na de vierde verschijning in 1656, verloste Michaël Zuid-Italië van een pestepidemie.

In 708 verscheen Michaël in een visioen aan bisschop Aubert van Avranches en droeg hij hem op een kapel voor hem te bouwen op een berg. Deze verschijning wordt op 16 oktober herdacht. Pas na de wijding werd de berg overspoeld door een vloedgolf en een eilandje en kreeg het de naam “Mont St. Michel van de gevaren der zee”. Een stukje van het altaarkleed uit de Monte Gargano werd hier naartoe gebracht. Dit eerste kerkje werd de latere abdij van Mont St. Michel, waarmee in 966 begonnen werd.

De vijf kwaliteiten van Michaël zijn: herder en beschermer van de gelovigen, aanvoerder in de strijd, priester, vorst over het dodenrijk en arts en geneesheer voor alle kwalen. Michaël is patroonheilige van soldaten, ridders, wapendragers, maar van ontelbaar veel andere beroepen zoals radiotechnici en wordt aangeroepen bij een goede of plotselinge dood en bij bliksem en onweer.

Omdat het feest van de aartsengelen op 29 september valt, wordt de nazomer ook wel sint-michielszomer genoemd. Van oudsher werden rond deze datum ook vele Michaëlsmarkten gehouden (kermis en markten).

Bronnen en meer informatie:

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/aartsengelen

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=3155 (toespraak paus Johannes Paulus II)

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/09/29/09-29-0000-michael.php

http://beeldmeditaties.nl/0/4/00/0404.php?TERMS=+michael

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/04/25/04-25-0590-michael.php (verschijning Rome, 25 april)

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/05/08/05-08-0495-michael.php (verschijningen Berg Gargano, 8 mei)

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/10/16/10-16-0708-michael.php (verschijning Mont St Michel, 16 oktober)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Micha%C3%ABl_(aartsengel)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C3%ABl_(aartsengel) (Rafaël)

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/09/29/09-29-0000-rafael.php

http://www.rk-engelenwerk.nl/doku.php?id=sint_raphael_in_het_boek_tobit

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gabri%C3%ABl_(aartsengel) (Gabriël)

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/09/29/09-29-0000-gabriel.php

 

Engelstalig:

https://www.franciscanmedia.org/saints-michael-gabriel-and-raphael/ (met audio)

https://www.catholicireland.net/saintoftheday/saints-michael-gabriel-and-raphael-archangels/

http://catholicsaints.info/gabriel-the-archangel/

http://catholicsaints.info/michael-the-archangel/

http://catholicsaints.info/raphael-the-archangel/

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Engelenburcht

https://www.bezienswaardighedenrome.com/engelenburcht/

http://www.manche-toerisme.com/stad-avranches

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mont_Saint-Michel