17 september

H. Robertus Ballarminus (1542-1621), kardinaal en kerkleraar.

Robertus, geboren Roberto Francesco Romulo, werd geboren in Montepulciano (Toscane) en was een neef van paus Marcellus II. Hij trad in 1560 in bij de jezuïeten. Hij bleek al jong een literair talent te zijn en was zeer goed in Latijn en het schrijven van gedichten en hymnen. Hij werd een vooraanstaand theoloog, hoogleraar in Leuven en leefde in de tijd van de Reformatie. Hij kreeg groot gezag in de Contrareformatie met zijn pleidooien voor het katholieke geloof.

In 1576 keerde hij terug naar Italië en schreef een boek over de Hebreeuwse grammatica en het boek Controversen, waarin hij theologische verschillen tussen katholieken en protestanten verduidelijkte en de katholieke leer verdedigde op basis van de leerstellingen van de kerkvaders. Hij doceerde aan de universiteit in Rome en was geestelijk leidsman, onder wie van H. Aloysius Gonzaga. Daarnaast zorgde hij voor de pauselijke goedkeuring van de orde van H. Franciscus van Sales en pleitte voor de zaligverklaringen van H. Francesca Romana en H. Filippo Neri. Zijn grote en kleine catechismus werd tot eind 19e eeuw gebruikt.

Als kardinaal (vanaf 1599) en aartsbisschop van Capua (vanaf 1602) voerde hij de decreten van het Concilie van Trente streng uit en als lid van de Inquisitie (de kerkelijke rechtbank) veroordeelde hij in 1616 het heliocentrische en de stellingen van Galileo Galilei. Galilei werd in 1633 veroordeeld, na Bellarminus’ dood, tot huisarrest en herroeping van zijn inzichten.

Een ander beroemd werk van hem is ‘De kunst om goed te sterven’ (De arte bene moriendi); hij stierf zelf vredig. Hij werd in 1923 zalig en in 1930 heilig verklaard en een jaar later verheven tot kerkleraar. Zijn lichaam rust onder een zijaltaar van de Sant’Ignaziokerk in Rome. Hij is patroonheilige van de Pauselijke Universiteit Gregoriana en daarmee van catechisten, catechumenen en kerkelijke juristen, die hem herdenken op 13 mei (de datum van zijn zaligverklaring).

Bronnen en meer informatie:

Catechese paus Benedictus XVI over Robertus Bellarminus

http://www.jezuieten.org/person/roberto-bellarmino-sj/

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/r/robertus-bellarmino

https://www.heiligen.net/heiligen/09/17/09-17-1621-robertus.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Robertus_Bellarminus

https://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/h-robertus-bellarminus/

Hoofdstuk uit het boek: Controversen in context

 

Engelstalig:

https://www.franciscanmedia.org/saint-robert-bellarmine/ (met audio)

http://www.ignatianspirituality.com/ignatian-voices/16th-and-17th-century-ignatian-voices/st-robert-bellarmine-sj/

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Bellarmine

https://catholicsaints.info/saint-robert-bellarmine/

https://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-robert-bellarmine-1542-1621-jesuit-theologian-and-bishop/

https://nl.findagrave.com/memorial/11118314/robert-bellarmine

https://www.loyolapress.com/catholic-resources/saints/saints-stories-for-all-ages/saint-robert-bellarmine/

BoekThe Art of Dying Well

https://catholicsaints.info/the-art-of-dying-well-by-saint-robert-bellarmine/

 

Achtergronden:

https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Bellarmino

https://nl.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei#Conflict_met_Katholieke_Kerk

https://www.hebreeuws.org/downloads/ghb/bellarminus-institutiones.pdf

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/s/san-roberto-bellarmino (titelkerk)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pauselijke_Universiteit_Gregoriana