31 augustus

H. Raymond Nonnatus3H. Raymundus Nonnatus (1204-1240), priester en martelaar.

Raymundus kreeg zijn bijnaam Nonnatus, wat in het Latijn Niet Geboren betekent, omdat zijn moeder stierf bij zijn geboorte en hij met een keizersnede gehaald moest worden. Dat is ook de reden dat hij patroonheilige van vroedvrouwen is geworden, overigens in het verlengde daarvan ook van gynaecologen, zwangere vrouwen, kraamvrouwen en van geboorten in het algemeen. Echter ook, omdat zijn mond gesloten was, van priesters die het biechtgeheim beschermen.

Raymundus is een Spaanse heilige, die zich aansloot bij de augustijner orde van de Mercedariers (de Orde van Onze Lieve Vrouwe tot Vrijkoop van Slaven), die in 1222 was opgericht door HH. Petrus Nolascus en Raymundus van Penafort. Tot de 15e eeuw werden vele Europeanen, christenen, gevangen genomen en als slaaf verkocht door Moorse piraten.

Raymundus Nonnatus zette zich in voor deze christenen die door Moren waren buitgemaakt. Dat deden de mercedariërs door te bedelen om geld voor het vrijkopen. Raymundus was zo met hen begaan dat hij slaven vrijkocht met zichzelf toen zijn geld op was. Zo leidde hij acht maanden een slavenleven in Algerije, waar hij desondanks bleef prediken voor gevangen en slaven en ook enkele van zijn bewakers wist te bekeren. Hij werd aan een ketting gelegd met een hangslot door zijn lippen, zodat hij niet meer kon prediken en het christelijke geloof niet meer kon verkondigen.

H. Raymundus Nonnatus3Hij was voor de Moren veel geld waard, waardoor hem de dood bespaard bleef en werd tenslotte vrijgekocht door Petrus Nolascus. Raymundus verliet slechts met tegenzin en in opdracht van zijn superieuren zijn medegevangenen en slaven en werd hierna uitgenodigd door paus Gregorius IX om naar Rome te komen om kardinaal te worden, maar stierf onderweg aan hevige koorts nog in Spanje, in Cardona. Daarom ligt in de iconografie vaak een kardinaalshoed, boeien en geld (voor het vrijkopen van de slaven) aan zijn voeten. Vanwege zijn gevangenschap en korte vrijheid wordt hij toch als martelaar aangemerkt.

Zijn medebroeder, de H. Serapion (feest 14 november), zou uiteindelijk de eerste martelaar van de orde worden: deze werd gekruisigd en doodgeslagen.

Raymundus werd in 1657 heilig verklaard. Pelgrims hangen hangsloten op bij zijn graf en in kapellen die aan hem zijn gewijd, om roddels en valse verklaringen te stoppen, en om kracht te vinden zelf geheimen te bewaren, zoals in steden en parochies in Canada, Argentinië, Brazilië, de Verenigde Staten en Puerto Rico die naar hem vernoemd zijn.

Er bestaat/bestond lange tijd een religieuze orde van anglicaanse nonnen die zich de Vroedvrouwen van Sint Raymundus Nonnatus noemde, omdat zij zich inzetten voor veiligere bevallingen bij armen in sloppenwijken van grote Engelse steden en zorgden voor betere opleidingen. In de BBC-serie Call the Midwife stonden zij model voor het Nonnatus House. De order van de Mercedariërs bestaat wereldwijd nog steeds, met name in Europa en de Amerika’s, maar ook in Afrika en Azië.

 

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/08/31/08-31-1240-raimundus.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymundus_Nonnatus

http://dagelijksevangelie.org/main.php?language=NL&module=saintfeast&localdate=20140831&id=1036&fd=0

 

Engelstalig:

https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Nonnatus

http://catholicsaints.info/saint-raymond-nonnatus/

http://www.catholicnewsagency.com/saint.php?n=580

http://www.newadvent.org/cathen/12671b.htm

 

Achtergronden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_Onze_Lieve_Vrouwe_van_Weldadigheid

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hangslot

http://catholicsaints.info/saint-serapion-of-algiers/

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/12/25/12-25-1256-petrus.php

https://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_St._John_the_Divine

http://www.kro-ncrv.nl/inspiratie/katholiek-abc/m/370-8004-mercedariers

http://www.ordenmerced.org/index.php/es/la-merced/presencia-mercedaria

http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/9084310/Nuns-from-the-order-that-inspired-Call-the-Midwife-never-miss-a-show.html

Hoofdstuk uit het boek: Haal de vroedvrouw/Call the Midwife