19 augustus

H. Jean EudesH. Jean Eudes (1601-1680), Apostel van het Heilig Hart; volksmissionaris en ordestichter van de Eudisten.

Jean (Johannes) kwam uit Ri (Normandië) en werd na zijn opleiding bij de Jezuïeten op zijn 24e priester gewijd binnen de Oratorianen (gesticht door H. Filippus Neri, feest 26 mei). Hij werd eerst parochiepriester, en al snel bekend als volksmissionaris. Hij wist enorme massa’s mensen te bereiken met zijn preken. Tussen alle bedrijven door verpleegde hij in 1625 en 1631 pestslachtoffers bij verschillende epidemieën met gevaar voor eigen leven.

Jean stichtte vervolgens (ondanks aanvankelijke tegenstand van de Oratorianen) de priestercongregatie van Jezus en Maria (de Eudisten) in 1643 om goede priesteropleidingen te realiseren. Hij richtte zich op missiewerk en opvoeding en vooral op de devotie van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Deze congregatie werd vervolgd met die van de Zusters van Onze Lieve Vrouw-van-Toevlucht in 1662.

De Zusters hielden zich bezig met de bekering van meisjes die prostitutie wilden ontvluchten en boden hen onderdak. Binnen deze congregaties werden geen religieuze geloften afgelegd, maar richten de leden zich op een gemeenschappelijk leven. Met name de Eudisten bestaan nog steeds in Frankrijk, Afrika, Noord en Zuid-Amerika. Het moederhuis is sinds 1890 in Canada gevestigd.

Jean werkte in een tijd vol religieuze en politieke onrust, zoals de Dertigjarige Oorlog, die in zijn tijd vooral in het midden van Europa woedde. Er was strijd tussen protestanten (met name jansenisten) en katholieken en Frankrijk was het strijdtoneel van politieke gevechten. Dat gaf verdeeldheid, onrust en twijfel. Jean wist als theoloog de devotie voor de Heilige Harten van Jezus en Maria een nieuwe impuls te geven en met zijn preken en opleidingen een tegenwicht te bieden van vertrouwen en godsvertrouwen. Tijdens de Franse Revolutie werden alle huizen gesloten, maar sinds 1826 weer opgebouwd.

In 2009 hield paus Benedictus XVI in het kader van het Priesterjaar een catechese over Jean Eudes en benadrukte daarbij het belang van een goede opleiding voor priesters. Benedictus zei daarbij: “De heiligen zijn de ware interpretatie van de Heilige Schrift”.

Het Concilie van Trente had in 1563 het belang van goed voorbereide priesters uitgesproken en tachtig jaar later (door toedoen van de politiek woelige tijden), na de stichting van zijn congregatie, richtte Jean een eerste seminarie op in Caen met dat doel. Ook in andere bisdommen kwamen seminaries, zoals in Lisieux, Rouen, Evreux en Rennes.

Zijn devotie tot de Heilige Harten vertaalde hij als het priesterhart van Christus en het moederhart van Maria, waarvan iedere priester getuige en apostel moet zijn. Vandaar dat hij altijd met een brandend hart wordt afgebeeld.

Jean werd in 1903 zalig en in 1925 heilig verklaard, tegelijk met H. Pastoor van Ars (feest 4 augustus), die weliswaar tweehonderd jaar later, maar ook in een onrustig tijdperk leefde (feest 4 augustus). Naast Jean Eudes wordt ook H. Margaretha Maria Alacoque Apostel van het Heilig Hart genoemd.

Bronnen en meer informatie:

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/08/19/08-19-1680-jean.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Eudes

http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?doc=3079&mi=600 (catechese over Jean Eudes)

http://priorijthabor.blogspot.nl/2016/08/19-augustus-2016-h-johannes-eudes.html

 

Engelstalig:

https://www.franciscanmedia.org/saint-john-eudes/ (met audio)

http://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-john-eudes-1601-70-priest/

http://catholicsaints.info/saint-john-eudes/

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Eudes

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=357

http://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/saints/saints-stories-for-all-ages/saint-john-eudes

 

Achtergronden:

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/h/heilig-hart-van-jezus

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dertigjarige_Oorlog

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jansenisme

http://www.eudistes.org/

http://www.heiligen-3s.nl/wb/oratorianen.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eudisten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig_Hartverering