17 augustus

H. Clara van Montefalco2H. Clara van Montefalco (ca. 1268-1308), maagd en mystica.

Al vanaf haar zesde jaar leefde Clara als maagd en kluizenares, samen met haar oudere zus Johanna en een groep andere vrouwen in een kluis, afgezonderd van de wereld, volgens de regel van de Derde Orde van Franciscus. Deze kluis werd in 1290 op verzoek van Johanna door de bisschop tot klooster verheven en kreeg de naam Santa Croce (Heilig Kruis), dat gestoeld werd op de regel van Augustinus en waar Johanna abdis van werd. Toen haar zus een jaar later overleed, werd Clara abdis, wat zij bleef tot ze stierf.

Clara had een sterke verering voor het lijden van Christus en een mystieke band met de H. Drie-eenheid. Ze werd al snel bekend om de visioenen die ze had en de wonderen die ze verrichtte, maar ook om haar onthechting, naastenliefde, vergeving en raadgevingen. Zelfs theologen kwamen haar om raad vragen.

H. Clara van MontefalcoHaar spiritualiteit was een synthese van augustijns en franciscaans geestelijk leven, omdat zij op augustijnse wijze de totale Christus liefhad, die niet zonder gemeenschap kan en zowel het hoofd als de ledematen omvat, en op franciscaanse wijze de eenvoud en armoede liefhad.

Bij Clara ging het vooral om de eenheidsbeschouwing van het lijden van Jezus. Een beroemd citaat van haar is: “Wanneer je het kruis van Christus zoekt, neem dan mijn hart. Daar zal je de lijdende Heiland vinden.” Dit geloof was bij haar zo sterk, dat na haar dood men een afdruk van het kruis op haar hart vond. Dit was zo’n mystieke gave dat dit op 30 oktober herdacht wordt als Impressio Crucifixi in corde Santae Clarae (Afdruk van het kruis in het hart van Clara). Daarom wordt ze ook wel Clara van het Kruis genoemd.

Ook werden drie grote galstenen in haar lichaam aangetroffen, die in verband werden gebracht met haar devotie voor de H. Drie-eenheid, omdat het gewicht van twee steeds dezelfde was als dat van één. Ze werd in 1881 heilig verklaard door paus Leo XIII.

Haar lichaam werd ongeschonden gevonden en rust in de Santa Chiarakerk in Montefalco, de kerk die ze zelf in 1303 heeft gesticht en toegewijd aan het Heilige Kruis (Santa Croce). Bij haar graf gebeurden vele wonderbaarlijke genezingen, met name van klompvoeten, waardoor ze patroonheilige is geworden tegen voetziekten. Ook zijn er verhalen bekend waarin verongelukte kinderen weer tot leven kwamen op haar voorspraak.

Bronnen en meer informatie:

http://www.osabel.be/NL/rheiligen3.html

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/08/17/08-17-1308-clara.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Clara_van_Montefalco

http://www.sintantoniusparochie.nl/events/feest-h-clara-van-montefalco/

http://www.augustijnen.nl/uploads/Documenten/PDF/Clara_van_Montefalco_OSA_webtekst.pdf

http://www.egmp-vzw.be/Pdf/jaarboeken/2000%20-%202010/JEGMP_2007_8.pdf

 

Engelstalig:

http://catholicsaints.info/saint-clare-of-montefalco/

https://en.wikipedia.org/wiki/Clare_of_Montefalco

http://midwestaugustinians.org/st-clare-of-montefalco/

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=607

 

Achtergronden:

http://www.ofsnederland.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_Franciscaanse_Seculieren

https://nl.wikipedia.org/wiki/Augustijnen_(kloosterorde)