08 augustus

H. Dominicus Guzmán (1170-1221), stichter van de Dominicanen.

Dominicus werd geboren nadat zijn moeder, Juana van Aza, op bedevaart was gegaan naar het graf van H. Dominicus van Silos (feest 20 december). Op zijn voorspraak werd ze zwanger en noemde haar zoon naar hem. Dominicus Guzmán verkocht tijdens zijn studies in Palencia (Spanje) zijn boeken om slachtoffers van de hongersnood te helpen.

Hierna wilde hij oorspronkelijk missionaris in Scandinavië worden, maar werd door paus Innocentius III uitgezonden naar de regio Languedoc (Zuid-Frankrijk) om de Katharen te bekeren (beter bekend als Ketters en ook Albigenzen genoemd). Paus Innocentius III bestreed de katharen door de Albigenzische Kruistochten te organiseren (1209-1229), omdat de katharen de geloofsbelijdenis van Nicea niet onderschreven: zij hadden een dualistische geloof en leefden streng kuis en ascetisch.

Dominicus wist velen te inspireren en te bekeren en bevorderde het bidden van de rozenkrans, die hij in een visioen van Maria zelf ontvangen zou hebben in 1208. Deze bestond echter al wel vóór zijn tijd binnen de kloosters, in een andere vorm (met psalmen).

In 1215 stichtte hij in Toulouse de Orde der Predikheren, die in 1217 werd goedgekeurd door de paus (Honorius III) en later naar hem zou worden genoemd: de Dominicanen, met nadruk op studie (theologie, met name in Parijs en Bologna), prediking en zielzorg. Het was een bedelorde, omdat dominicanenbroeders zonder bezit gemakkelijker konden reizen en door hun soberheid een beter voorbeeld waren voor de mensen die naar hen luisterden.

Dominicus  stichtte al in 1206 zijn eerste vrouwenklooster in Prouille (het huidige Fanjeaux) voor bekeerde kathaarse vrouwen (de eerste Dominicanessen) en twee jaar na de stichting zijn eerste klooster in Spanje (Segovia). Zelf predikte hij nog veel in Noord-Italië, waar hij in Bologna overleed en daar is bijgezet in de basiliek van San Domenico. Hij werd in 1234 heilig verklaard.

Dominicus’ orde groeide al tijdens zijn leven in heel Europa (in 1232 waren er bv al dominicanen in Nederland) en is nog steeds heel actief en invloedrijk en inmiddels verspreid over de hele wereld.

De broeders van de orde werden in de tijd van de inquisitie wel domini canes genoemd, “honden van de Heer”. Daarnaar verwijst het hondje aan zijn voeten – overigens ook naar de legende dat Dominicus’ moeder over een hondje zou hebben gedroomd in haar zwangerschap. De fakkel verwijst naar de vurigheid en de inspiratie waarmee hij en de zijnen predikten.

Dominicus is beschermheilige van astronomen, papierfabrikanten, sigarenmakers, van kleermakers en naaisters en wordt aangeroepen tegen koorts en hagel.

Bronnen en meer informatie:

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/d/dominicus

http://www.heiligen.net/heiligen/08/08/08-08-1221-dominicus.php

http://www.beeldmeditaties.nl/0/3/90/0393.php?YMD=170808 (

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dominicus_Guzm%C3%A1n

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=3400 (audiëntie van paus Benedictus XVI over Dominicus Guzmán)

http://www.preekvandeweek.be/jubileum/dominicus_guzman.html

https://www.kerknet.be/personen/dominicus-de-guzman-1170-1221

http://www.dominicanen.nl/2011/06/1-de-geschiedenis-van-de-orde-in-11-delen/

http://www.dominicanen.nl/2011/06/hoe-zag-dominicus-er-uit/

https://dominicanen.nl/2007/06/de-rozenkrans-is-bedacht-door-leken/

http://www.800jaardominicanen.nl/wie-zijn-wij/

http://www.marypages.com/DominicusGuzman.htm

http://heiligen.eu/heiligenkalender/8-augustus/

http://www.dominikus.nl/pagina.php

Hoofdstuk uit het boek De Katharen: de overwinning van de vrijheid

Hoofdstuk uit het boek Gods filosofen

Hoofdstuk uit het boek Maria, de kortste weg naar Jezus

 

Engelstalig:

http://www.dominicans.ca/Family/life_dominic.html

https://www.britannica.com/biography/Saint-Dominic

https://catholicsaints.info/saint-dominic-de-guzman/

https://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-dominic-1170-1221-the-man-and-his-dream/

https://www.franciscanmedia.org/saint-dominic/ (met audio)

http://www.op.org/en/content/st-dominic

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Dominic

 

Achtergronden:

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/d/dominicanen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Innocentius_III

https://nl.wikipedia.org/wiki/Katharen

http://www.heiligen.net/wb/katharen.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Albigenzische_Kruistochten

http://www.dominicanen.nl/2011/06/prouille-beginpunt-dominicaanse-familie/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek_van_San_Domenico