31 juli

www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/31/07-31-1556-Ignatius-Loyola.php +++ Illustratie.

H. Ignatius van Loyola (1491-1556), stichter van de Jezuïeten.

Ignatius, geboren Inigo Lopez, was edelman en streed als koninklijk militair mee in het Spaanse leger in de slag bij Pamplona, waarbij hij in 1521 gewond raakte aan zijn knie. Hij was een rokkenjager, ijdeltuit en egoïst, maar tijdens de periode van herstel las hij over heiligenlevens en over Jezus, en besloot zijn gedachten en gebeden hierover op te schrijven en ‘soldaat van Christus’ te worden.

Ignatius ging als pelgrim zoeken naar evenwicht tussen aardse verlangens en geestelijke aspiraties in zichzelf en reisde door grote delen van Europa.

 

In Montserrat schreef hij zijn Geestelijke Oefeningen; praktische oefeningen voor de disciplinering van de ziel in de vorm van een soort vierweekse cursus.

In het kort komt het neer op bezinning op de eigen zonden, op het leven van Jezus, Zijn lijden en sterven, en op Zijn verrijzenis, waarbij het steeds gaat om een balans, een onwankelbaar midden, tussen activiteit en gelatenheid. Dat wordt ook wel het ‘onderscheiden van de geesten’ genoemd en het ‘God vinden in alle dingen’.

Hiermee had hij een geestelijk leger voor ogen, de Societas Iesu, ofwel de Sociëteit van Jezus, kortweg de Jezuïetenorde. Zijn logo vormt dan ook de eerste drie letters van Jezus in het Grieks: IHS, omdat God navolgen bij hem centraal staat.

In Parijs verzamelde hij tenslotte gelijkgezinden om zich heen (o.a. H. Franciscus Xaverius, feest 3 december) en legden zij de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af, waarna ze naar Rome gingen, waar in 1540 zijn regel werd goedgekeurd door paus Paulus III. De orde werd gestimuleerd door o.a. H. Johannes van Avila.

De jezuïeten kennen geen koorgebed, omdat ze actief willen zijn in het geven van naastenliefde en mobiel willen zijn. Ze zijn vooral heel actief in onderwijs en hebben wereldwijd vele scholen en universiteiten gesticht. Ze zijn streng hiërarchisch en kennen een extra gelofte, namelijk die van de onvoorwaardelijke bereidheid zich door de paus te laten zenden. De Sociëteit van Jezus is de grootste orde binnen de katholieke kerk en kent zo’n 19.000 leden, waaronder onze huidige paus Franciscus.

Ignatius werd in 1609 zalig en in 1622 heilig verklaard. Zijn lichaam rust in een praalgraf in Rome, in de Il Gesù, de hoofdkerk van de Sociëteit van Jezus. In 2017 kwam een speelfilm uit over zijn leven (zie video onderaan). Hij is patroonheilige van bezinningshuizen.

In 2021 startte het Ignatiusjaar, omdat het 500 jaar geleden was dat hij gewond raakte aan zijn been; dit moment markeert het moment van zijn bekering. De Jezuïeten van Vlaanderen en Nederland vierden dit met een animatiefilm, een theatermonoloog, verschillende boeken, podcasts en een rondtrekkend museum. Op 31 juli 2022 werd dit jubeljaar afgesloten.

Bronnen en meer informatie:

https://www.jezuieten.org/ignatius500jaar/

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/terugblik-op-ignatiusjaar

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/31/07-31-1556-ignatius.php

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/i/ignatius-van-loyola

http://www.jezuieten.org/nl/wie-we-zijn/ignatius-van-loyola

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ignatius_van_Loyola

http://www.isgeschiedenis.nl/citaat-uit-het-nieuws/ignatius-van-loyola-en-de-orde-der-jezuieten/

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ignatius-van-Loyola.pdf

Lees ook: 8 levenslessen tegen keuzestress van Ignatius van Loyola

Luisteren: Podcast Mystiek in het leven van Ignatius van Loyola

 

Engelstalig:

https://ignatius500.global/

https://www.franciscanmedia.org/saint-ignatius-of-loyola/ (met audio)

http://catholicsaints.info/saint-ignatius-of-loyola/

http://www.ignatianspirituality.com/ignatian-voices/st-ignatius-loyola

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=56

http://www.newadvent.org/cathen/07639c.htm

https://www.britannica.com/biography/Saint-Ignatius-of-Loyola

 

Achtergronden:

http://www.nieuwwij.nl/opinie/franciscus-paus-van-de-hoop/

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/i/ihs

http://www.jezuieten.org/nl/spiritualiteit/de-geestelijke-oefeningen

http://www.jezuieten.org/sites/default/files/page/tekst_geestelijke_oefeningen.pdf

http://www.igniswebmagazine.nl/artikel/483/Leven-met-de-Geestelijke-Oefeningen

http://www.jezuieten.org/nl/spiritualiteit/de-geestelijke-oefeningen/tekst-van-de-geestelijke-oefeningen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chiesa_del_Ges%C3%B9

https://www.jezuieten.org/wp-content/uploads/Verwerkingsvragen-animatiefilm-Ignatius-God-vinden-in-alle-dingen.pdf